Hopp til innhold

Books Without Borders

Leser søker bok deltar i Erasmus-prosjektet Books Without Borders, et treårig samarbeidsprosjekt på tvers av landegrenser. Målet er å få flere voksne til å bruke biblioteket til å få økte leseferdigheter, økt kunnskap om verden og økt evne til å utdanne seg selv.

Books Without Borders er et europeisk samarbeid mellom seks organisasjoner og institusjoner. Her fra gruppens planleggingsmøte i Trondheim denne høsten (fra venstre): Nicole James (Stadtbibliothek Köln), Katarzyna Konopka (FPC), Maria Deskur (FPC), Hanna Bovim Bugge (LSB), Mette Vaag (Trøndelag fylkebibliotek), Katja Marx (Stadtbibliothek Köln), Katarzyna Morawska (FRSI), Małgorzata Makowska (FRSI), Hannelore Vogt (Stadtbibliothek Köln), Eivor Vindenes (LSB) og Malin Kvam (Trøndelag Fylkesbibliotek).

Ulike organisasjoner fra Polen, Tyskland, Ukraina og Norge deler kunnskap og diskuterer metoder gjennom blant annet studieturer, foredrag, utveksling og dialog. Gjennom å utforske og dele kunnskap og praksis med hverandre, skal de ulike samarbeidspartene komme fram til de beste metodene for både bokutvikling, boksøk, formidling og arrangementer for alle voksne, inkludert voksne med lav utdanning, leseutfordringer eller andre førstespråk.

Fra Leser søker bok deltar rådgiverne Eivor Vindenes og Hanna Bovim Bugge. Leser søker bok har mange års erfaring med å lage bøker for alle voksne, uavhengig av leseferdigheter. Vi har også erfaring fra å anbefale bøker via bokbasen Boksøk, og fra utvikling av ulike formidlingsprosjekter. Gjennom prosjektet deler vi våre erfaringer fra dette arbeidet. Vi bidrar også med å utvikle en verktøykasse samarbeidspartnerne kan videreutvikle og ta i bruk i de respektive landene. Leser søker bok skal utvikle rammeverk for bokutvikling, boksøk og formidling av parallellspråklig litteratur.

Alle samarbeidspartnere skal bidra til å utvikle ny metodikk og læringsopplegg rundt litteraturformidling i bibliotek, gjennom opplæringsprogram for bibliotekarer og formidlere. Tolv tilrettelagte bøker skal utvikles (to i Norge, en i Ukraina og ni i Polen). Tolv lærere og 60 bibliotekarer skal bli opplært i å dele og implementere nye formidlingsmetoder. Det skal også arrangeres 28 pilotarrangementer i bibliotekene som skal danne grunnlag for videre arbeid med formidling av litteratur rettet mot andrespråkslesere.

 

Fakta om Books Without Borders
Det EU-støttede prosjektet Book Without Borders er et samarbeidsprosjekt mellom seks europeiske aktører: Prosjektleder Fundacja Rozwoju Spoleczenstwa Informacyjnego (FRSI, Polen) samt Fundacja Powszechnego Czytania (FPC, Polen), Stadt Köln (SK, Tyskland), Nasjonalbiblioteket i Ukraina, Trøndelag fylkebibliotek (TF) og Leser søker bok. Prosjektsøknaden ble utformet av samarbeidspartnerne i fellesskap, og mottok 400 000 EUR i perioden 2023-2026. Prosjektet fikk søknadsrundens høyeste rating med 91/100 i vurdering.

 

Kort om de ulike aktørene
FRSI er et polsk fond som støtter bibliotek som samfunns- og læringssentre og introduserer ny teknologi til frivillige organisasjoner og bibliotek. FRIS har tidligere ledet flere Erasmus-samarbeid rettet mot biblioteksektoren. FPC er en polsk organisasjon som arbeider med leselystprosjekt og formidling av parallellspråklig litteratur. Nasjonalbiblioteket i Ukraina sin deltagelse i prosjektet er påvirket av krigen i landet og vil samarbeide tett med de polske prosjektpartnerne om bokproduksjon og formidlingsarbeid. Stadt Köln er representert via byens hovedbibliotek, som over en årrekke har satset på formidling av litteratur for andrespråkslesere. Fra Norge deltar også Trøndelag Fylkesbibliotek som er en del av LSB sitt biblioteknettverk.