Hopp til innhold

Bibelen i tekst og bilder

Praktutgaven «Bibelen i tekst og bilder» er tilrettelagt for mennesker med demens. Forestillingen om hva slags type kunst personer med demens har glede av, er i endring. Denne nye bibelutgaven er blitt en Bibel for alle. Boka har åpen rygg, slik at den er lettere å holde åpen. Den er gitt ut av Bibelselskapet, med støtte fra Leser søker bok.

Alle foto: Dan Aksel Høybråten Jacobsen (Bibelselskapet)

«Bibelen i tekst og bilder» forteller 101 kjente bibeltekster på en ny, levende og samtidig gjenkjennelig måte. Kunst fra Nasjonalmuseets samling står side ved side med fortellingene. Særlig kjente bibelvers og salmer er sitert for å skape gjenkjennelse.

Tekstutvalget er gjort med tanke på representasjon; i denne bibelutgaven er særlig mange tekster om kvinner presentert. Både tekstene og bildene åpner for refleksjoner og assosiasjoner. Fortellingene og bildene inviterer til høytlesning og dialog. Boka passer spesielt godt til mennesker med demens. Den åpne formen gjør at mange ulike lesere vil glede seg over bildene og fortellingene.

Vi møter kjente bibelvers i ny form. Teksten er nedstrippet og språket er enkelt. Noe som blant annet setter et mindre forkynnende preg på tekstene, og innholdet trer styrket frem.

Utvalget av bilder er bredt. Her er både bilder fra verker av eldre kunstere som Albrecht Dürer, Edvard Munch og Gustave Courbet, til navn fra etterkrigstiden og vår egen tid, som Rolf Nesch, Gunnar S. Gundersen, Inger Sitter og Hanne Borchgrevink.

Åpen rygg

Boka er produsert med en åpen rygg. Det er en ergonomisk tilpasning av en stor og tung bok. Boka er tilrettelagt for eldre mennesker og mange i denne målgruppen har vondt eller gikt i fingrene. Da kan det være tungt å holde en tykk bok åpen. Med den åpne ryggen ligger boken også bedre oppslått på et bord. Vi håper målgruppen setter pris på tilpasningene.