Hopp til innhold

Askerbibliotekene er Årets Bok til alle-bibliotek 2022

Askerbibliotekene kåres til Årets Bok til alle-bibliotek 2022 for sin innsats og engasjement for demokratisering av litteraturen gjennom sitt arbeid med Leseombudsordningen.
Prisutdelingen er fredag 3. februar 2023.

Biblioteksjef i Askerbibliotekene, Eirunn Eriksen Gauslaa og daglig leder i Leser søker bok, Monica Helvig. Foto: Elisabeth Wathne, Moment Studio og Øivind Strand Sandbu.

-Vi er veldig glade og takknemlig for at vi har blitt tildelt denne prisen. Askerbibliotekene er opptatt av å ha et tilbud til de som ikke kan komme seg på biblioteket selv, og gi gode litteraturopplevelser til alle. Vi har jobbet aktivt med å rekruttere leseombud og har investert tid til dem. Det å kunne tilby dem en felles arena hvor de kan dele erfaringer og få litt påfyll, har vært viktig for oss, sier biblioteksjef i Askerbibliotekene, Eirunn Eriksen Gauslaa.

Leser søker bok deler hvert år ut prisen Årets Bok til alle-bibliotek til et bibliotek som har gjort en særskilt god innsats for å nå de som leser i motvind.

– I år ønsker vi å sette søkelyset på Leseombudsordningen, og det løftet målrettet arbeid fra erfarne bibliotekansatte og engasjerte Leseombud gir de mest sårbare leserne, sier daglig leder i Leser søker bok, Monica Helvig. – I Askerbibliotekene jobbes det aktivt med oppfølging og rekruttering av engasjerte leseombud, og det ser vi resultater av. Askerbibliotekene er en særs verdig vinner av Årets bok til alle-bibliotek!

Leseombud er frivillige som leser høyt for andre, men det å være et Leseombud er også så mye mer. Leseombud er historiefortellere og gledesspredere, et lyspunkt i hverdagen, og de tar med lytteren ut i verden. Askerbibliotekene har tretten aktive Leseombud, der de fleste er knyttet til institusjoner for eldre, men de har også Leseombud ved en psykiatrisk institusjon og i en spesialklasse på videregående skole.

-Vi har hatt gode erfaringer med samarbeid ikke bare med leseombudene og institusjonene, men også med andre i kommunen for å ha et koordinerende bindeledd mellom oss, leseombudene og institusjonene. Dette flotte samarbeidet på tvers jobber vi for å få til i hele kommunen. Vi arbeider aktivt med å knytte til oss nye leseombud og utvide nettverket vårt. Dette er en pris vi deler med alle de frivillige som gjør den viktige jobben som leseombud i kommunen vår, sier Eriksen Gauslaa.

Da Asker, Røyken og Hurum slo seg sammen til én stor kommune i 2020, fikk bibliotekar Anne Kristi Gisholt Jønland ansvaret for Leseombudene ved bibliotekene i hele kommunen. Askerbibliotekene arrangerer to samlinger for Leseombudene i året. – Der deler vi erfaringer, utfordringer, gleder og sorger i arbeidet som Leseombud, samt tips og gode ideer. Ofte inviterer vi eksterne innledere, som Leser søker bok, forteller Jønland entusiastisk. Arbeidet har gitt resultater – de siste fem årene har antall Leseombud økt fra ett til dagens tretten. – Min erfaring så langt, er at vi må være tålmodige, sier Jønland. – Det tikker inn en ny her og der, selv om flere har vært innom og noen slutter av ulike årsaker. Så det er håp. Tenk om vi kunne få så mange at alle institusjonene i kommunen hadde ett eller flere Leseombud hver!

Biblioteket rekrutterer Leseombud via egne nettsider, oppslag i media og via venner av de som alt er leseombud. – Når vi søker etter nye leseombud, skriver vi at de bør kunne jobbe selvstendig, være positive og fleksible, sosiale og være glad i å kommunisere med mennesker. Dette kan høres voldsomt ut, men for de aller fleste faller dette helt naturlig når de melder seg til et slikt frivillig arbeid. Hvis dette er på plass, kan jo alle som kan lese bli leseombud!, sier Jønland.

Leser søker bok gratulerer Askerbibliotekene med prisen for Årets Bok til alle-bibliotek. Prisen består av en pengepremie på 5000 kr og et diplom.

Prisen deles ut fredag 3. februar kl. 13.15 i Asker bibliotek.
Strøket 15A, 1383 Asker

Arrangementet er åpent for alle.