Hopp til innhold

Meningsfulle møteplasser

Bokåret 2019 har bidratt til at flere har fått gode leseopplevelser. Et eksempel er ungdommene fra Grorud, som har fått både bøker og forfattere der de er – på ungdomsklubbene

Alle barn og unge har rett til en meningsfull fritid sammen med jevnaldrende, og til å delta i kunst- kultur- og fritidsaktiviteter. Likevel er det mange som faller utenfor organiserte fritidstilbud på grunn av sosiale og økonomiske årsaker.

Brynjulf Jung Tjønn i samtale med ungdommer

Bydel Grorud, sammen med Alna, Stovner og Søndre Nordstrand, kommer dårligst ut på levekårsindikatorer som inntekt, utdanning, arbeidsledighet og redusert funksjonsevne sammenlignet med andre bydeler i Oslo. I Grorud finner vi også et flerkulturelt mangfold: 50,8% har en annen bakgrunn enn norsk. Det bor 3150 barn og ungdom mellom 10 og 19 år i bydelen, og det snakkes nesten 100 språk!

Bøker på sommerleir ga mersmak

«Aktiv i Grorud» er en aktivitetsenhet som jobber med aktiviteter for barn og ungdommer i Bydel Grorud, fordelt på tre fritidsklubber; Ammerud, Romsås og Kalbakken, i tillegg til Fyrhuset musikkverksted.

En sommer for tre år siden gjorde «Aktiv i Grorud» et lite eksperiment. De skulle til Kinsbakken, som er Bydel Grorud sitt feriested utenfor Stavern sammen med en gruppe ungdom. På turen tok de med seg et par kasser med bøker. De ønsket å se om bøkene ble lest.

Resultatet var at bøkene ble med på stranda og overalt hvor ungdom samlet seg. Det var ikke lagt opp til noen oppgaver rundt bøker og lesing, og ungdommene måtte ikke på biblioteket i Stavern for å finne bøker. Bøkene ble lest fordi de var tilgjengelige der ungdommene var. Etter den positive opplevelsen på Kinsbakken,var det ungdommene selv som tok grep: Ungdomsrådet (1) meldte inn et ønske om å ha bøker på fritidsklubbene. Deres forslag om bøker til fritidsklubbene ble tatt opp av politikerne i bydelen og det ble gjort et politisk vedtak om at fritidsklubbene fikk kjøpe inn 100 bøker hver.

Daglig leder Monica Helvig og rådgiver Veronica Salinas fra Leser søker bok møter Eva Maria Orieta og Habib Ur Rehman Tahir fra Aktiv i Grorud

Samarbeid med Leser søker bok i Bokåret

På slutten av 2018 tok «Aktiv i Grorud» kontakt med Leser søker bok. De ønsket råd til hvilke bøker som burde kjøpes inn med pengene som var innvilget. I tillegg ønsket de å skape interesse rundt bøker og litteratur ved å invitere forfattere av bøkene til klubbhusene.

«Aktiv i Grorud» sendte en søknad til Nasjonalbiblioteket i samarbeid med Leser søker bok. Pengene ble innvilget! Nå hadde «Aktiv i Grorud» både penger til innkjøp av bøker, og i tillegg 100.000 kroner i støtte fra Nasjonalbiblioteket til gjennomføringen av til sammen 10 forfatterbesøk på klubbhusene.

Bøker der ungdommene er

Mange ungdommer har ikke tilgang på bøker hjemme, og mange leser ikke bøker på fritida (utenom skolebøker). Forskingen sier at leseferdigheter påvirker skoleprestasjoner, som igjen påvirker utdanningsnivå. Jo flere bøker man leser, jo bedre. Derfor er det så viktig for ungdommene å få lov til å bygge sine ungdomsbibliotek på fritidsklubbene. Bøkene blir tilgjengelige for alle.

Leser søker bok har mange års erfaring med å finne bøker som kan passe ulike lesere. Vi kom med tips om mange nye og ulike bøker som alle sammen passer for ungdommer. Noe grøss, noe spenning, noe alvor. Både fag- og skjønnlitteratur var representert, i tillegg til mange flotte tegneserier og rikt illustrerte bøker for ungdom.

I stedet for å lage bokhyller på klubbene, ble alle bøkene lagt rundt omkring på klubbhusene. Resultatet var slående! Bøkene ble ikke noe fremmed, og mange plukket opp en bok. En ungdom titter kanskje litt i en tegneserie mens han eller hun venter på kompisene. En oppvekstromanen fra Romsås er kanskje den første boka der han eller hun kan identifisere seg med karakterene.

Ungdom intervjuer på scenen

Men, ungdommene fikk ikke bare lese bøkene. De fikk også møte forfatterne og illustratørene bak bøkene, og i dette prosjektet er det ungdommene selv som intervjuer. Rådgiver i Leser søker bok, Veronica Salinas, kurset 25 ungdommer i å intervjue forfattere og illustratører. Hun møtte engasjerte og interesserte ungdommer som lærte seg å rette ryggen og ha tro på at de sitter på en kompetanse som har verdi. Ungdommene har gjennomført til sammen sju forfatterbesøk i 2019, og det er planlagt tre til i 2020. Skoleklasser fra barne- og ungdomskolene i bydelen fått møte flere av de fremste barne- og ungdomsbokforfatterne i Norge.

Sigbjørn Lilleengen viser hvordan han jobber med illustrasjon. Foto Tonje Brustuen

Til hvert besøk sitter to-tre ungdommer på scenen sammen med forfatteren eller illustratøren og stiller dem spørsmål som de har laget selv. Spørsmålene som stilles i intervjuene har blitt laget etter at ungdommene har lest boka og diskutert den sammen med andre elever i klassen. De har snakket sammen om tema, karakterene og historien, og stilte gode og relevante spørsmål på scenen. Det var gøy å se! Møtet mellom forfatterne og ungdom har gått over alle forventinger. Publikum som sitter i salen er andre ungdom som også har lest boka.

Et svært vellykket tiltak

Vi tok oss en prat med prosjektlederen Maria Orieta. Vi møter henne på Ammerudklubben. Hun forteller ivrig: «Jeg opplever at prosjektet har bidratt til positive erfaringer med litteratur uavhengig av leseferdigheter. Vi har gitt ungdom en kompetanse og en verdifull erfaring i møte med forfattere og illustratørene. Vi har rett og slett skapt meningsfylte møter mellom ungdommene og forfattere».

Klubbene er fremdeles helt på startstreken i dette prosjektet. Ca 1000 bøker ligger i dag fordelt på klubbene Ammerud, Romsås og Kalbakken. Orieta forteller at dette prosjektet har forsterket bruk av Leksekafeen. Leksekafeen er et tilbud der ungdommene får hjelp til å gjøre leksene sine. Nå brukes disse kafeene også til å lese bøker sammen, og kafeen er utvidet til flere ettermiddager i uka. «Hvis det å ha bøker og tegneserier tilgjengelig på fritidsklubben kan bidra til at bare, si 1% av de ca 800 ungdommene som var innom de tre fritidsklubbene i bydel Grorud i forrige uke, hvis de 8 ungdommene leser en bok de ellers ikke ville ha lest den uka, ja, da er prosjektet vellykket i våre øyne».

Veien videre: Klubbene er ikke redde for å prøve seg fram

Og hva er veien videre, spør vi Maria Orieta. Hun forteller at tanken er bøkene skal være lett tilgjengelige. Bøkene skal ikke være låst inn. Ungdommene trenger ikke spørre en voksen for å få tilgang og ikke lånekort heller. Bøkene finnes på gode steder som inviterer til å sette seg ned å lese der du er. Bøkene er organisert etter tema som gjør at det er lett å finne bøker.

De har ikke utlånssystem per i dag, bøkene må leses på klubbene, men Orieta forteller at de holder på å prøve ut et lavterskel utlånssystem. Tanken er å ha noen bokhyller med bøker unge kan ta med hjem, uten registrering, og levere tilbake når de vil. Ingen purrebrev. Orieta forteller at de regner med svinn, men at det er en pris de er villige til å betale. Det viktigste er at bøkene blir lest. Nå holder de på å prøve ut en app som heter BookBuddy. Appen fungerer som en bokdatabase hvor klubbene legger inn alle bøkene. Deretter kan man søke på sjanger og tittel, og finne hvor på klubben boka befinner seg. Maria forteller også at klubbene ønsker å utvide samlingen av tegneserier og illustrerte ungdomsromaner.

Prosjektet har med andre ord gitt mersmak. Bøker på ungdomsklubbene fungerer! Det at bøkene finnes der ungdommene uansett er, gjør terskelen mye lavere, slik at enda flere ungdommer faktisk leser. Takk til Bokåret som gjorde dette mulig!

 

(1) Ungdomsrådet i Bydel Grorud (URG) har 13 medlemmer mellom 13 og 18 år som er valgt inn fra ungdomsskolene og klubbrådene i bydelen. Oppgaven deres er å fremme ungdommenes interesser og synspunkter for lokalpolitikerne.

Øyvind Holen og Mikael Noguchi forteller om arbeidet med Drabant