Hopp til innhold

Leser søker bok arrangerer flerspråklig skrivekollektiv

For å møte behovet for et inkluderende fellesskap blant unge flerspråklige skribenter, lanserer Leser søker bok et unikt flerspråklig skrivekollektiv i Oslo. Dette vil finne sted den første fredagen hver måned fra og med 1. mars mellom kl. 15-19, og du kan melde deg på nå.

Vi har sett at det er behov for en litterær møteplass for unge som skriver på flere språk. Unge skribenter kan lett føle seg alene eller utenfor, spesielt hvis de skriver på andre språk i tillegg til norsk. Det trengs et rom der unge flerspråklige skribenter kan møtes, skrive sammen, gi og få tilbakemeldinger, planlegge framtiden sammen og samtidig få kjennskap bokbransjen, forlag og det eksisterende litteratur-Norge. Derfor etablerer vi til det flerspråklige skrivekollektivet!

Under skrivekollektivet kommer deltagerne til å skrive sammen, få og gi tilbakemelding hvis de ønsker, og få foredrag fra ansatte i Leser søker bok og eksterne foredragsholdere. Men mest av alt er deltagerne de største ressursene for hverandre, der hver deltager er med på å skape kollektivet med sine erfaringer og kulturelle, litterære og språklige bakgrunn. Det flerspråklige skrivekollektivet kan også fungere som et ledd mellom det offisielle litteraturfeltet, som Leser søker bok er en del av, og de unge skrivende miljøene som opererer på egen hånd.

Info

Tid: Den første fredagen i hver måned fra og med 1. mars mellom kl. 15-19

Sted: Litteraturhuset, Oslo

Påmelding: Send inn tekst og info om deg selv til epost hj@lesersokerbok.no (med tittel «påmelding skrivekollektivet»). Påmeldingen bør sendes inn senest 24 timer i forkant av hver samling du ønsker å være med på.

Kriterier for å delta: Du er mellom 18 og 40 år gammel, skriver skjønnlitterært (uavhengig om du har debutert tidligere eller ikke) og har interesse for å bli del av et felleskap med flerspråklig litteratur.