Hopp til innhold

Kan vi snakke sammen?

I samarbeid med Norsk barnebokinstitutt, Nasjonalbiblioteket og Språkrådet arrangerer vi et seminar om flerspråklighet hos barn og unge 26. februar kl. 09:45 – 15:45.

«Språket er den fremste beraren og formidlaren av kultur, historie og identitet,» heter det i Kulturmeldingen 2018 (kap. 2.2).

Hvilke språk bruker barn og unge, og hvordan blir språket deres avspeilet i kunst- og kulturuttrykk? Hva skal til for at de skal kjenne seg inkludert i språket? Hvilke tiltak er nødvendige for å styrke deres egen tilgang til kommunikasjon og samfunnsdeltakelse?

Bakgrunnen for seminaret er at det kommer ny Språklov og ny stortingsmelding om språk som skal legges frem for Stortinget våren 2020. Konferansier for dagen er Helene Uri, forfatter, språkviter og professor ved Norsk barnebokinstitutt.

Arrangementet er nå fullbooket. Gratis inngang.

Illustrasjonsfoto: Pixabay

Program

09.15 Kaffe i Slottsbiblioteket.

09.45-10.00 Kunstnarisk innslag ved Den mangfaldige scenen.
Tekstar av Jon Fosse, Sarah Camille, Jeaninne Lukusa, og Shazad framført av barn og ungdom på nynorsk, fransk, arabisk eller persisk, romani og dialekt frå austlandet.

10.00-10.10 Åpning.

10.10-10.20 Velkommen ved Kristin Ørjasæter, direktør ved Norsk barnebokinstitutt, på vegne av arrangørene.

10.20-10.50 Programpost kommer.

10.50-11.05 Kaffepause i Slottsbiblioteket

11.05-11.25 Fra Frost til Jikŋon
musikalsk innslag og samtale med Vegard Bjørsmo, sanger, musiker og student fra Karasjok, og en av stemmene i Disneys animasjonsfilm Jikŋon 2.

11.25-11.50 Erfaringer med språkmangfold i biblioteket ved fylkesbiblioteksjef Sunniva Knutsen og Reija Lång, leder for Finsk bibliotektjeneste, ved Troms og Finnmark fylkesbibliotek.

11.50-12.50 Lunsj i Slottsbiblioteket

12.50-13.00 «Lita tue» ved +Hanna, slampoet og spoken word artist, som presenter poesi fra et prosjekt utviklet i TekstLab Inkubator.

13.00-13.20 Språk og identitet – hvordan barn og unge skaper dokumentariske historier med egne språk og uttrykk ved Shanti Brahmachari, kunstnerisk leder i TekstLab.

13.20-13.45 To for en – flerspråklige som hverdagsoversettere ved Ika Kaminka og Hedda Vormeland, Norsk Oversetterforening.

13.45-14.05 Parallellspråklige bøker: «Jeg bruker hele meg!» Om produksjon og formidling av parallellspråklige bøker ved Hanna Bovim Bugge, rådgiver i Leser søker bok.

14.05-14.25 Kaffe i Slottsbiblioteket

14.25-14.45 «Åh, den snakker sånn som mamma»: pedagogers erfaringer med bruk av det digitale verktøyet PENpal i flerspråklige barnegrupper ved Wenche Warhaug, pedagogisk veileder ved Johannes læringssenter i Stavanger.

14.45-15.05 Hva er språk for barn i dag? Om arbeidet med flerspråklighet ved Heidi Cecilie Gilje, virksomhetsleder i Aursmoen barnehage.

15.05 – 15.25 NRKs språkoppdrag i møte med eit ungt publikum ved Karoline Riise Kristiansen, språksjef i NRK.

15.30-16.00 Pitch fra dagen – fellesdiskusjon og problemstillinger på veien hjem ved Helene Uri