Hopp til innhold

Alders- og demensvennlig bibliotek

Deichman Oppsal er landets første alders- og demensvennlig bibliotek. Dette er et samarbeidsprosjekt med Sykehjemsetaten og Bydel Østensjø. Biblioteket er et av Leser søker bok sine samarbeidsbibliotek i Bok til alle-nettverket.

Fotograf: Nikolaj Blegvad

Seksjonsleder Mari Gudim Torp mener det er viktig at alle bibliotek er aldersvennlige, både for små og store. – I dette prosjektet har vi fokusert spesielt på eldre og for personer med demens. Det er viktig å sette fokus på disse gruppene fordi vi har en stor andel eldre som bor i området og bruker dette biblioteket.

Tiltakene vi gjør gagner alle brukere av biblioteket, selv om de er spesielt tilpasset de eldre. Det handler om bedre lyd- og lysforhold, det handler om mer synlig personale som kan hjelpe til med det som trengs. Og det handler om godt og målrettet innhold, både av samlingen og arrangementer, sier Gudim Torp.

– Vi vet at ensomhet og isolasjon er blant de fremste problemene som er forbundet med både alderdom og demens. Av totalt cirka 7000 osloborgere med demens, bor halvparten fremdeles hjemme. De trenger et godt kulturtilbud for å sikre sosial deltakelse og livsutfoldelse, sier Tone Tellevik Dahl, byråd for eldre, helse og arbeid.

– Det er her biblioteket kommer inn. Biblioteket spiller en viktig rolle som lokal møteplass, og nå skal vi finne ut hvordan vi best kan sikre at alle innbyggere har like muligheter til å finne seg til rette her, uansett alder eller eventuell demenssykdom, sier kulturbyråd Rina Mariann Hansen.

Her er mer fra åpningen av Deichman Oppsal som alders- og demensvennlig bibliotek.