Ofte stilte spørsmål

Er Leser søker bok et forlag?

Nei, Leser søker bok er ikke et forlag. Vi gir ikke ut bøker, og antar derfor ikke manus.
I stedet samarbeider vi med mange ulike forlag som ønsker å gi ut lettleste og tilrettelagte manus.

Kan Leser søker bok hjelpe meg å finne et forlag?

Det er forfatterens eget ansvar å finne et forlag som vil anta og utgi manuset, og det er forlagene selv som avgjør om de vil anta et manus. Å motta støtte fra oss er ingen garanti for at manuset blir til bok, men vi vil i enkelte tilfeller gi tips og råd om hvor det er mulig å henvende seg. Forlag som ønsker å utgi et manus støttet av Leser søker bok, kan søke om støtte til bokutgivelsen fra Leser søker bok.

Hva skal støtten brukes til?

Å skrive lett er ikke enkelt. Mange bruker lenger tid på et tilrettelagt manus enn de ellers ville gjort. Pengestøtten fra Leser søker bok er ment som en kompensasjon for den ekstra tiden det tar å skrive et lettlest eller tilrettelagt manus. Ofte må forfatteren regne med ekstra runder med en av rådgiverne hos Leser søker bok før manuset er ferdig.

 

Kan jeg søke om støtte selv om jeg ikke har debutert?

Alle som vil kan søke om støtte. Vi har ikke noe krav om at forfatteren må ha gitt ut bøker tidligere, men vi vil likevel ikke anbefale forfattere som ikke har debutert om å gi seg i kast med en lettlestbok som første bok. Å skrive lettlest eller tilrettelagt er krevende, og det vil være en stor fordel om forfatteren har vært gjennom skriveprosesser tidligere.

Kan jeg søke om støtte til bearbeiding av en tidligere utgitt bok?

Det er fullt mulig å søke om støtte til bearbeiding, men Leser søker bok foretrekker manus som skrives fra grunnen av. Det hører derfor med til sjeldenhetene at bearbeidinger mottar støtte. Årsaken er at vi ønsker å unngå at det vokser fram «B-litteratur» for de svakeste, der originalboka er hovedverket. Av erfaring skriver forfattere best når den lettleste boka er skrevet slik fra begynnelsen av.

Hvem kan søke om støtte til manusutvikling?

Følgende kan søke utviklingsstøtte: Forfattere og illustratører, og i enkelte tilfeller oversettere, bearbeidereforlag.

Støtten skal dekke merarbeid som følge av tilrettelegging av manuskripter, illustrasjoner e.l. og er ikke å betrakte som fullfinansiering av prosjektet.

Hvordan markedsfører Leser søker bok den ferdige boka?

Leser søker bok bidrar med markedsføring ut mot målgruppene på følgende måte:
– Gjennom biblioteksnettverket vårt «Bok til alle».
– Gjennom søkesiden vår «Boksøk«.
– Gjennom jevnlig kontakt med nettverket vårt.

Vi gjør oppmerksom på at Leser søker bok ikke kan bistå økonomisk ved boklanseringer og andre markedsføringsarrangementer. Vi selger ikke bøker og har derfor ikke inntekt fra bøkene. Dette betyr at forlaget står for det meste av den allmenne markedsføringen.

Men fordi Leser søker bok støtter få bøker i året, vil hver eneste bok være viktig. Vi vil markedsføre boka sakte, men sikkert over lang tid. En bok som er støttet av oss, vil kanskje ikke få den store oppmerksomheten når den kommer, men mange av bøkene lever lenge, til glede for stadig nye lesere.