Norsk som andrespråk

Per i dag finnes det alt for få bøker for barn,
ungdom og voksne som holder på å lære seg norsk.
Vanlige norske barnebøker med veldig lite tekst blir ofte
for barnslige. Utfordringen til forfattere og illustratører
er å skrive en fengende historie med lite og enkel tekst.

Mennesker som er nye i Norge trenger romaner,
bildebøker, diktsamliger og tegneserier
som er lette å lese, og som er god litteratur.
Mange går på norskkurs og trenger et supplement
til pedagogiske læreverk.

La deg inspirere og skriv en levende, interessant tekst
som mange vil ha glede av. Det vi trenger er tekster fra
forfattere som makter å skrive en fortelling som
engasjerer og motiverer til lesing. Vi trenger også ideer
fra dyktige illustratører. Hva med å lage en histore der
bildene foreller historien, men ordene kommer i tillegg?
Mange som kommer til Norge er nysgjerrige på
det norske språket. Bruk poetiske, vakre, rare ord
som samtidig er lette å lese.

Når du skriver: Prøv å unngå typiske norske uttrykk
og metaforer. Velg en historie med få personer og
en tydelig fortellerstemme. Unngå lange,
vanskelige og sammensatte ord. Velg en tydelig
dramaturgi som gjør at leseren vil bla vidrere.

Mennesker med norsk som andrespråk er veldig forskjellige.
Noen har nesten aldri lest en bok, verken på morsmålet
eller norsk. Andre kommer med en master i litteratur
fra hjemlandet. Noen kan veldig lite norsk. Andre har bodd
en god stund i Norge og kan mye norsk,
men savner bøker som både er interessante og
litt lettere å lese.

Vi trenger bøker som motvirker fordommer,
gir innsikt, økt kunnskap og forståelse.
Forfattere med en annen kulturell bakgrunn enn norsk
oppmuntres til å søke om skrivestipend!