Hvordan søke støtte for å utgi

Leser søker bok støtter forlag ved å kjøpe inn boka
til våre samarbeidsbibliotek.

Ved enkelte tilfeller kan Leser søker bok støtte utgivelsen
med produksjonsstøtte i tillegg til innkjøp.

Søknaden må inneholde:

  • Hvem: søkerens navn, kontaktperson, adresse, e-postadresse, telefon
  • Betalingsinformasjon: bankkonto og organisasjonsnummer
  • Beskrivelse: kort om prosjektet
  • Manus: hele manuset, samt illustrasjon og utforming (evt. eksempler på sistnevnte)
  • Målgruppe: hvilken eller hvilke målgrupper man tar sikte på
  • Fremdriftsplan
  • Opplagsstørrelse med forventet lager for fem år
  • Utsalgspris
  • Utgifter:
    • Royalty (prosent og totaltall)
    • Utforming og ombrekking
    • Trykking
    • Eksternt konsulentarbeid
    • Redaksjonelt arbeid i forlag
    • Distribusjon og lager
    • Markedsføring
    • Evt. Oversetterhonorar og rettighetskjøp
    • Evt. Illustrasjoner
    • Andre driftskostnader i forlaget
  • Inntekter:
    • Salg med rabatt (spesifiser antall og pris)
    • Salg fullpris (spesifiser antall og pris)
    • Innkjøp Norsk kulturråd
    • Royaltyrefusjon Norsk kulturråd
    • Evt. andre inntekter
    • Hvor mye støtte man søker fra Leser søker bok
    • Andre søknader som forlaget venter svar på

Størrelsen på støtten fastsettes med utgangspunkt i opplysningene i det innsendte budsjettet og våre økonomiske rammer.

Ved vurdering av støtte vil det bli tatt hensyn til:

  • prosjektets litterære, kunstneriske og faglige kvaliteter,
  • prosjektets relevans for målgruppen(e),
  • samsvar med gjeldende handlingsplan for Leser søker bok,
  • søkerens kvalifikasjoner og muligheter for å gjennomføre prosjektet og
  • muligheten for å realisere prosjektet innenfor tidsrammen.

Søkeren har ikke krav på begrunnelse for eventuelt avslag.