Hvordan søke støtte for å utgi

Leser søker bok støtter forlag ved å kjøpe inn boka
til våre samarbeidsbibliotek.

Ved enkelte tilfeller kan Leser søker bok støtte utgivelsen
med produksjonsstøtte i tillegg til innkjøp.

Søknaden må inneholde:

 • Hvem: søkerens navn, kontaktperson, adresse, e-postadresse, telefon
 • Betalingsinformasjon: bankkonto og organisasjonsnummer
 • Beskrivelse: kort om prosjektet
 • Manus: hele manuset, samt illustrasjon og utforming (evt. eksempler på sistnevnte)
 • Målgruppe: hvilken eller hvilke målgrupper man tar sikte på
 • Fremdriftsplan
 • Opplagsstørrelse med forventet lager for fem år
 • Utsalgspris
 • Utgifter:
  • Royalty (prosent og totaltall)
  • Utforming og ombrekking
  • Trykking
  • Eksternt konsulentarbeid
  • Redaksjonelt arbeid i forlag
  • Distribusjon og lager
  • Markedsføring
  • Evt. Oversetterhonorar og rettighetskjøp
  • Evt. Illustrasjoner
  • Andre driftskostnader i forlaget
 • Inntekter:
  • Salg med rabatt (spesifiser antall og pris)
  • Salg fullpris (spesifiser antall og pris)
  • Innkjøp Norsk kulturråd
  • Royaltyrefusjon Norsk kulturråd
  • Evt. andre inntekter
  • Hvor mye støtte man søker fra Leser søker bok
  • Andre søknader som forlaget venter svar på

Størrelsen på støtten fastsettes med utgangspunkt i opplysningene i det innsendte budsjettet og våre økonomiske rammer.

Ved vurdering av støtte vil det bli tatt hensyn til:

 • prosjektets litterære, kunstneriske og faglige kvaliteter,
 • prosjektets relevans for målgruppen(e),
 • samsvar med gjeldende handlingsplan for Leser søker bok,
 • søkerens kvalifikasjoner og muligheter for å gjennomføre prosjektet og
 • muligheten for å realisere prosjektet innenfor tidsrammen.

Søkeren har ikke krav på begrunnelse for eventuelt avslag.