Hvordan søke støtte for å skrive

Søknaden må inneholde:

 • Personalia: Navn, adresse, e-postadresse og telefonnummer.
 • Beskrivelse av prosjektet. Eventuelle samarbeidspartnere og en begrunnelse for hvorfor prosjektet bør få støtte.
 • Målgruppe: På hvilken måte blir manuset tilrettelagt for å nå en eller flere målgrupper som har vansker med å lese vanlige bøker?
 • Fremdriftsplan: En omtrentlig oversikt over når prosjektet skal gjennomføres.
 • Søknadssum basert på et anslag over ekstra kostnader og merarbeid ved å skrive et tilrettelagt manus.
 • Forlag? Har du kontaktet et forlag i forbindelse med prosjektet?
 • Tekstprøve: Et eksempel på det tilrettelagte manuset i form av 5-20 siders tekst /eventuelt illustrasjoner.
  Tekstprøven er viktig for vurdringen.
  Søknader uten tekstprøve blir ikke vurdert.

Ved vurdering av søknaden blir det tatt hensyn til:

 • Prosjektets litterære, kunstneriske og faglige kvaliteter.
 • Prosjektets relevans for målgruppen(e).
 • Samsvar med gjeldende handlingsplan for Leser søker bok. Prioriterte målgrupper går foran andre målgrupper samme år.
 • Søkerens kvalifikasjoner og muligheter for å gjennomføre prosjektet.
 • Muligheten for å realisere prosjektet innenfor tidsrammen.

Behandlingstid og svar:

 • Søknadsbehandlingen tar omtrent to måneder. Det er styret i Leser søker bok som avgjør hvem som får støtte og hvor mye støtte som gis.
 • Alle søkere får skriftlig svar i posten. Vi gjør oppmerksom på at vi har begrenset med midler. Avslag blir ikke begrunnet.

Følgende gjelder dersom støtten blir tildelt:

 • Søkere som mottar støtte, får kontakt med en rådgiver hos Leser søker bok. Rådgiveren vil gi råd om målgruppen og hva som skal til for at manuset blir tilrettelagt.
 • Støtten skal brukes til det prosjektet det er søkt midler til. Dersom det skjer større endringer i prosjektet eller i muligheten for framdrift, skal forfatteren / illustratøren søke Leser søker bok om å opprettholde støtten. Hvis man gjør endringer uten å søke, eller hvis søknaden ikke innvilges, kan Leser søker bok kreve at hele eller deler av støtten blir returnert.
 • Leser søker bok skal hvert halvår ha rapport om framdriften i prosjektet.
 • Forfatteren har ansvar for at intensjonen om å tilrettelegge for målgruppa følges opp under forlagets arbeid med selve utgivelsen.
 • I det ferdige produktet må det gå fram at det er mottatt støtte fra Leser søker bok.
 • Leser søker bok skal ha tre eksemplar av det ferdige produktet.
 • Boka vil bli markedsført ut til nettverket vårt og på nettsidene våre.

Søknadsskjema vil bli lagt ut.