Hvilke bøker støtter vi?

Leser søker bok er en forening som jobber for
at det skal finnes flere lettleste og tilrettelagte bøker.
Ulike målgrupper trenger ulike bøker.

Vi støtter både faglitterære prosjekter og skjønnlitteratur,
hovedsakelig for ungdom og voksne. Vi støtter ikke læremidler
(som hører inn under Utdanningsdirektoratets ansvarsområde),
men i enkelte tilfeller kan det være aktuelt med prosjekter
som støttes både av Utdanningsdirektoratet og Leser søker bok.

Vi har delt inn bøkene i seks hovedkategorier.

Enkel tekst

En bok med enkel tekst har lettere tekst enn en vanlig bok. Boka har kortere setninger, få lange ord, få konsonantopphopninger og få fremmedord. Fortellingen skal være lett å orientere seg i. Det grafiske oppsettet er luftigere. Større linjeavstand, løs høyremarg og aktiv linjedeling er med på å gjøre boka lettere å lese.

Bøker med enkel tekst henvender seg til dyslektikere, leseuvante, nye i Norge og andre som kunne tenke seg en rask og lettlest bok.

lilla-litt-å-lese

Enkelt innhold

Bøker med enkelt innhold har både enkel tekst og et enklere innhold. I tillegg til at teksten er lett å lese er temaet i boka lett å forstå. Mange av bøkene i denne kategorien er rikt illustrert med tydelige illustrasjoner eller fotografier.

Bøker med enkelt innhold henvender seg til mennesker med utviklingshemming, personer med demens eller andre som ikke kan lese mellom linjene.

grønn-enkelt-innhold

Storskrift

Storskrift-bøkene har stor font. Bøkene er ellers ikke tilrettelagt.
Bøkene henvender seg til synshemmede.

gul-storskrift

Punktskrift og følebilder

Punktskrift er et skriftspråk for blinde og sterkt synshemmede. Sammen med følebilder kan bøkene vekke nysgjerrighet og gode leseropplevelser.

Bøkene henvender seg til synshemmede, personer med sammensatte funksjonshemminger og andre som liker å se verden gjennom fingrene.

Bøkene har også vanlig tekst. Dette gjør det mulig å lese bøkene sammen.

orange-punktskrift-følebilder

Tegnspråk og tegn til tale

Tegnspråk er et visuelt språk. Det har sin egen grammatikk og syntaks. Tegnspråk blir brukt av døve og personer med sterk hørselshemming. Tegnspråk-bøker er bøker på DVD eller CD-ROM.

NMT (Norsk med tegnstøtte) er bygget på norsk talespråk, og bruker tegn som støtte. Bøker med NMT inneholder illustrasjoner av tegn i tillegg til vanlig tekst.

Bøkene henvender seg til personer med hørselshemming.

rød-tegnspråk-tegn-til-tale

Symbolspråk (ASK – Alternativ og supplerende kommunikasjon)

Mange med ulike funksjonshemminger syns symbolspråk er lettere å forstå enn vanlige bokstaver. Det finnes mange ulike symbolspråk.
WLS, bliss og piktogram er noen eksempler.

Bøkene henvender seg til funksjonshemmede. Bøkene har også vanlig tekst. Dette gjør det mulig å lese bøkene sammen.

blå-bliss-piktogram

Ny i Norge
Norsk som andrespråk

Les mer om disse bøkene her.