10 tips til enkel utforming

1. Det enkle er ofte det beste

Enkelt kan også være vakkert. Hold designet rent og tydelig.

2. Innholdet skal frem

Det er innholdet som gjør at vi leser boka.
Utforminga må gi plass til teksten.

3. Luft, luft, luft

Mennesker trenger luft for å leve.
Det gjør også teksten. Del teksten.
Blanklinje mellom avsnitt og gode marger samler teksten
og gir leseren pause.
Tydelige overskrifter gjør det lettere å finne riktig sted i teksten.

4. Løs høyremarg

Løs høyremarg gjør det lettere å finne tilbake
om du skulle falle ut av teksten.
Unngå orddeling, kniping og sperring.

5. Aktiv linjedeling

Del linjen aktivt ved å gjøre deg ferdig med en setning
eller et uttrykk før du skifter linje.
Den ideelle linja er rundt 60 punkter lang med mellomrom.
Avslutt setningen før du blar om.

6. Tydlig skrift

De fleste av oss leser tekst bra når den er satt i 11 eller 12 punkt.
Linjeavstanden fungerer best når den er 20 – 30 prosent
større enn punktstørrelsen.
Kontrasten er viktig. Dus tekst og sterk bakgrunnsfarge kan være pent, men det gjør teksten utilgjengelig for mange.

7. Hver bokstav sitt særpreg

Velg en skrifttype der bokstavene ikke blir for like hverandre.
Seriffen hjelper leseren fremover i teksten.
Grotesken tar lenger tid å lese, men huskes bedre.

8. Rett opp

Unngå kursiv, det er vanskelige å lese.
Velg heller halvfet eller KAPITÉLER om du skal utheve noe.

9. Bildetekst er også tekst

Den må være like leselig som resten av teksten.
Samtidig må den skille seg fra brødtekst
og være plassert i nærheten av bildet.

10. God flyt

Om tekst, bilder og utforming sloss om oppmerksomhet,
er det ingen som vinner.
Avslutt setningen eller avsnittet før det kommer en avbrytelse.
Bilder og tekstbokser skal gi deg noe å lese frem mot,
ikke forstyrre leseflyten.
Bildene må henge sammen med teksten.