10 tips til enkel tekst

1. Kom til poenget

En tekst må ikke være lang for å være god.
Få fram det du vil fortelle.

2. Rammene på plass

Dette må leseren få vite tidlig:
Hva handler denne boka om?
Hvilke personer er med? Når og hvor er vi?
En tydelig fortellerstemme er viktig.
Få hovedpersoner er en fordel.

3. Tidslinje

Ikke hopp for mye i tema eller tid,
da blir teksten vanskelig å følge.
Perspektivendringer må være tydelige.
Avslutt det du begynner på.
Ikke la det henge igjen noen løse tråder.

4. Sett punktum

Når setningen blir for lang, er det lett å miste tråden.
Det samme gjelder for avsnitt og kapitler.
De bør også være korte.
En setning bør være fullstendig.
Når setningen eller meningen er ferdig, skifter du linje.
Den ideelle linja er rundt 60 punkter lang med mellomrom.

5. Enkle ord

Velg enkle ord i stedet for vanskelige.
Ved å velge ord de fleste kan, når du et større publikum.
Husk å forklare fagord og spesielle uttrykk.

6. Kort, men godt

Lange ord er vanskelig å lese.
Det gjelder også sammensatte ord.
Velg korte ord eller skriv om setningen.

7. Pass konsonantene

Mer en tre konsonanter etter hverandre i et ord er vanskelig å lese.
Stav deg gjennom ordet engelskspråklig
og se om du kommer deg forbi midten.

8. Aktiv

Bruk et aktivt og konkret språk,
der det kommer tydelig fram hvem som handler.
Passivt: «Da graviditeten var et faktum, kom det som et sjokk.»
Aktivt: «Hun ble sjokkert da hun oppdaget at hun var gravid.»

9. Ingen gjettelek

Unngå for mange henvisende ord som den, det, hun, greia, saken.
Henvisende: «Det var dette hun hadde gått og grunnet på.»
Konkret: «Mari hadde lenge lurt på hvorfor Andreas var så sur.»

10. Her og nå

Bruk et direkte språk.
Tekst som er skrevet i presens gir nærhet til situasjonen.