Støtteordninger

Leser søker bok lyser ut nye stipend

Er du forfatter, illustratør eller serieskaper?
Vi støtter både skjønnlitteratur, faglitteratur og tegneserier.
Du kan selv bestemme hva utgivelsen handler om, så lenge manuset er tilrettelagt.


Denne gangen vil vi prioritere søknader rettet mot voksne lesere i alle våre seks kategorier:
Litt å lese, enkelt innhold, storskrift, punktskrift & følebilder, tegnspråk & NMT og symbolspråk.

Men har du et godt prosjekt rettet mot barn og ungdom, send gjerne inn søknad.

Søknaden må inneholde et manus på 5-10 sider.
Søknader uten tekstprøve vil ikke vurderes.

Søknadsfrist: 1.november 2018
Send søknad og obligatorisk manus til post@lesersokerbok.no

Forlag kan søke om støtte til å utgi lettleste og tilrettelagte bøker.
Søknader fra forlag om innkjøp og produksjonsstøtte
behandles fortløpende.

Se i menyfeltet til høyre for mer informasjon.

Spørsmål

Se her for ofte stilte spørsmål.
Finner du ikke svar på det du lurer på, kan du kontakte:

Hanna  Bovim Bugge: hbb@lesersokerbok.no
Eivor Vindenes: ev@lesersokerbok.no
Mona Vetrhus: mv@lesersokerbok.no
Brit Bildøen: bb@lesersokerbok.no