Støtteordninger

Forfattere og illustratører kan søke støtte for å skrive tilrettelagte bøker.
Neste søknadsfrist er 15. september 2017

Forlag kan søke støtte for å utgi tilrettelagte bøker.
Søknader om støtte for å utgi tilrettelagte bøker behandles fortløpende.

 

Hva slags bøker støtter vi?

Leser søker bok er en forening som jobber for
at det skal finnes flere lettleste og tilrettelagte bøker.
Ulike målgrupper trenger ulike bøker.

Vi støtter både faglitterære prosjekter og skjønnlitteratur,
hovedsakelig for ungdom og voksne. Vi støtter ikke læremidler
(som hører inn under Utdanningsdirektoratets ansvarsområde),
men i enkelte tilfeller kan det være aktuelt med prosjekter
som støttes både av Utdanningsdirektoratet og Leser søker bok.

Vi har delt inn bøkene i seks hovedkategorier.

  • Litt å lese
  • Enkelt innhold
  • Storskrift
  • Punktskrift og følebilder
  • Tegnspråk og tegn til tale
  • Bliss og piktogram

Les mer utfyllende informasjon om kategoriene.

Støtte for å skrive

Les om hvordan søke støtte for å skrive?

Støtte for å utgi

Leser søker bok støtter forlag ved å kjøpe inn boka
til våre 346 samarbeidsbibliotek.

Ved enkelte tilfeller kan Leser søker bok støtte utgivelsen
med produksjonsstøtte i tillegg til innkjøp.

Les om hvordan søke støtte for å utgi?

Tips

Vi har samlet enkle tips for å gjøre litteratur tilgjengelig:

Spørsmål

Se her på ofte stilte spørsmål.
Finner du ikke svar på det du lurer på, kan du kontakte:

Hanna hbb@lesersokerbok.no
Lisa lv@lesersokerbok.no