Støtteordninger

Stipendordninger

Neste søknadfrist for å søke om utviklingsstipend er 1. november 2019.

Forlag kan søke om støtte til å utgi lettleste og tilrettelagte bøker.
Søknader fra forlag om innkjøp og produksjonsstøtte
behandles fortløpende.

Se i menyfeltet til høyre for mer informasjon.

Spørsmål

Se her for ofte stilte spørsmål.
Finner du ikke svar på det du lurer på, kan du kontakte:

Hanna  Bovim Bugge: hbb@lesersokerbok.no
Eivor Vindenes: ev@lesersokerbok.no
Mona Vetrhus: mv@lesersokerbok.no
Brit Bildøen: bb@lesersokerbok.no