Støtteordninger

Forfattere og illustratører kan søke støtte for å skrive
og / eller illustrere lettleste og tilrettelagte bøker.

Neste søknadsfrist: Informasjon kommer.

Til denne søknadsfristen prioriterer vi bøker skrevet med
enkel tekst for mennesker med norsk som andrespråk.
Les mer om hvordan skrive for målgruppen «Ny i Norge».

Bøker skrevet for mennesker med utviklingshemming
vil også prioriteres.

Send søknad med tekstprøve til til hbb@lesersokerbok.no
Søknader uten tekstprøve vil ikke vurderes.

Forlag kan søke om støtte til å utgi lettleste og
tilrettelagte bøker. Søknader fra forlag om innkjøp
og produksjonsstøtte behandles fortløpende.

Hva slags bøker støtter vi?

Mennesker som sliter med lesing, har ikke først og fremst
problemer med leselyst. Det er bøkene som er utilgjengelige.
Leser søker bok jobber for at det skal lages flere bøker
som er lettere å lese, og som har høy litterær kvalitet.
For å få til det, gir vi støtte og rådgivning til forfattere og
illustratører som vil utvikle lettleste eller tilrettelagte bøker.
Vi gir også støtte til forlag som velger å utgi bøker
rettet mot målgrupper som sliter med å lese en vanlig bok.

Vi støtter nyskrevet litteratur, ikke tilpasninger av tidligere utgivelser.
Teksten og illustrasjonene skal være laget fra bunn av
med tanke på leseren, der den litterære kvaliteten
gror ut fra de rammene som er gitt.

Den type bøker vi støtter kan deles inn i to hovedkategorier:
Lettlest litteratur, tilpasset mennesker med ulike former for lesevansker,
og tilrettelagt litteratur, tilpasset mennesker med ulike former for funksjonshemminger.

Bokprosjekter som kan få støtte fra oss, har vi delt inn i seks hovedkategorier.

  • Enkel tekst
  • Enkelt innhold
  • Storskrift
  • Punktskrift og følebilder
  • Tegnspråk og tegn til tale
  • ASK (Alternativ og Supplerende Kommunikasjon)

Les mer utfyllende informasjon om kategoriene.

Støtte for å skrive /illustrere

Les om hvordan søke støtte for å skrive?

Støtte for å utgi

Leser søker bok støtter forlag ved å kjøpe inn boka
til våre samarbeidsbibliotek.

Ved enkelte tilfeller kan Leser søker bok støtte utgivelsen
med produksjonsstøtte i tillegg til innkjøp.

Les om hvordan søke støtte for å utgi?

Spørsmål

Se her for ofte stilte spørsmål.
Finner du ikke svar på det du lurer på, kan du kontakte:

Hanna hbb@lesersokerbok.no
Eivor ev@lesersokerbok.no
Brit bb@lesersokerbok.no