Samarbeid om aktiv omsorg (bloggpost?)

Et nytt, landsomfattende undervisningsopplegg for helse- og omsorgsarbeidere vil ha leseombud med som en del av en aktiv omsorg.
Høsten 2013 starter det opp et kurs i Aktiv Omsorg i alle landets fylker. Kurset gir 15 studiepoeng, og er utviklet av Høgskolen i Telemark og Senter for omsorgsforskning Sør på oppdrag fra Helsedirektoratet. Målet med opplæringsprogrammet er å sette
ansatte i helse- og omsorgssektoren, frivillige og ansatte innenfor kultursektoren i stand til å gi et aktivt omsorgstilbud i sin kommune. Dette skal bidra til at den enkelte bruker har en meningsfylt tilværelse tilpasset egne interesser og funksjonsnivå.

Kurset skal ta for seg disse temaene:
Grønn omsorg: Aktiviteter knyttet til natur og gårdsbruk
Fysisk aktivitet: Tilrettelegging av fysisk aktivitet
Sosiale og kulturelle aktiviteter: Kulturelle opplevelser og sosialt samvær
Velvære: Tiltak som skaper tilfredshet og velbehag
Mat og måltider: Trivsel og måltidsfellesskap
Frivillige: Frivillige som ressurs og samarbeidspartner

Leser søker bok er spurt om å bidra med en halv times forelesning om leseombudsordningen på en av de første samlingene og om å formidle kontakt med Bok til alle-bibliotekene i hvert enkelt fylke. Dette er en oppgave vi tar på oss med glede, og vi ser på dette som en unik mulighet til å skape kontakt mellom biblioteket og de lokale helseforetakene og finne frem til samarbeid som kan gi flere gode lesestunder. Vi tror at disse studentene kan være en viktig ressurs for Bok til alle-kontakter over hele landet.

Kurset består av fire samlinger og går over ett skoleår. Første kull starter opp høsten 2013. Kurset er praksisrettet, og vi håper at så mange som mulig av elevene vil ha lyst til å starte opp med leseombud på sin arbeidsplass.

Leser søker bok ser på dette som en stor og spennende mulighet, og vil gjerne ha hele Bok til alle-nettverket med oss. Vi ønsker at dere sprer ordet om kurset i deres lokale nettverk. Kanskje noen av dere selv har lyst og mulighet til å gå på kurs? Vi håper også at studenter fra utdanningen vil være velkommen på inspirasjonssamlinger for leseombud i løpet av høsten. På den måten håper vi å knytte varige, gode kontakter.

Informasjonsmateriell om kurset ligger til nedlasting i menyen til høyre, og dere vil også få flyere med vårens bokpakke.

Pålmelding til kurset gjøres fylkesvis, og mer informasjon om opplæringsprogrammet og påmelding fins på Høgskolen i Telemarks nettsider, her.

For spørsmål rundt Leser søker boks rolle, ta kontakt med Guro Djupvik (gd@lesersokerbok.no).