Ryddetid på norsk/somali og norsk/arabisk

Leseløven RYDDETID av Camilla Kuhn utgis nå både på norsk/somali og norsk/arabisk

Safia Abdi Haase står for den somaliske oversettelsen, og Sherin A. Wahab har oversatt boka til arabisk. Utgivelsene er et samarbeid mellom Cappelen Damm og Leser søker bok. Prosjektet er støttet av Sparebankstiftelsen.

Cappelen Damm, hvorfor velger dere å gi ut Ryddetid på nytt og denne gangen med to språk side ved side?
I anledning Leseløvenes 30-årsjubileum i år, ønsket vi å gjøre en av våre flotteste leseløver tilgjengelig for ferske lesere med et annet morsmål enn norsk. Lettleste bøker er et viktig verktøy for alle startlesere, uavhengig av morsmål.

Leser søker bok, dere har støttet prosjektet. Hvorfor?
Målet vårt er at alle skal finne en bok de både kan og vil lese. Bibliotekene i nettverket vårt har etterlyst tospråklige bøker lenge. Med penger fra Sparebankstiftelsen ble dette mulig. Det viste seg at Cappelen Damm hadde samme ønske. Vi ble inspirert av hverandre og inngikk samarbeid om boka Ryddetid.

Cappelen Damm, hvorfor valgte dere boka «Ryddetid»?
Ryddetid er ei humoristisk og godt komponert fortelling som sier mye på liten plass, derfor var det et naturlig valg. I tillegg er det ei bok som gir et fint bilde av norsk hverdagsliv. Her skal hele familien rydde og det å besøke svømmehallen er en vanlig lørdagsaktivitet.

Leser søker bok, hvordan tenker dere boka kan brukes?
Ryddetid blir kanskje den første boka barnet klarer å lese selv, men det kan også bli en bok som foreldre og barn kan lese sammen. Ofte lærer barnet å snakke norsk fortere enn foreldrene. Med tospråklig Ryddetid kan foreldre og barn få en felles leseopplevelse som ufarliggjør det norske språket. Bøkene kan brukes på språkkafe, på helsestasjoner eller på andre institusjoner som har besøk av foreldre og barn. Alle skoler, barnehager og bibliotek bør ha en tospråklig barnebok tilgjengelig. Boka kan leses alene eller høyt for mange samtidig. En kan lese på norsk, den andre på arabisk eller somali. Kanskje kan boka bli til en tospråklig fortelling på turné med DKS?

Har dere noe mål med en slik utgivelse?
Leser søker bok: Ja, målet er toveis integrering, at barn med flerkulturell bakgrunn skal kunne kjenne glede
og stolthet over språket sitt og samtidig se likheter og forskjeller mellom morsmålet og norsk. Og også andre veien: At norske barn skal bli nysgjerrige både på somali, arabisk og norsk. Vi håper at et slikt prosjekt skal åpne opp for en generell nysgjerrighet og stolthet over ulike språk. Slik at vi begynner å snakke sammen om oss selv og hverandre, og får en felles litterær opplevelse vi kan glede oss over.

Cappelen Damm: Det er en demokratisk rett å bli en leser, denne utfordringa har vi gjennom 30 år svart på gjennom å gi ut Leseløver på norsk. Nå er tida inne for å utvide den demokratiske retten sånn at den også gjelder barn med andre morsmål enn norsk. Vi er veldig glade for at Leser søker bok hadde lyst til å samarbeide om å få dette til. Uten dem hadde det ikke gått.

Hør podcasten oversetterne Safia Abdi Haase og Sherin A. Wahab.

 

Skrevet av evarekve den 12. oktober 2018.