Medlemmer

Leser søker bok er et nettverk av organisasjoner 
som ønsker at alle skal ha tilgang til litteratur. 

De som lager bøkene

Formidlerne

Fagfolket

Leserne