Bli kjent med kriteriene for lettleste bøker og de ulike målgruppene Leser søker bok jobber for. Hvilke bøker finner du egentlig i søketjenesten Boksøk.no? Nåløyet er trangt for å få plass i den eneste søketjenesten med kun lettleste og tilrettelagte bøker. Hvilke kriterier blir bøkene vurdert ut fra? Hva er…

En rørt og nesten målløs leder av Leser søker bok tok i mot NBU prisen 2017  under NBU sin 70-årsfest. NBU-prisen ble delt ut for første gang i 1988. Prisen tildeles en person eller en institusjon som har utført et prisverdig arbeid for barne- og ungdomslitteraturen i Norge. Fra begrunnelsen: «Vi…

Årets siste bokpakke har blitt sendt ut til alle våre Bok-til-alle bibliotek. Med i pakken ligger bokpakkebrevet. Her får du boktips og du kan lese to intervjuer med to flotte forfattere; Tor Fretheim og Marta Breen.