Nyheter

  Sammen med våre 346 samarbeidsbibliotek skal Leser søker bok sørge for at Bokåret 2019 blir for alle! Vi er tildelt kr. 950 000 av Nasjonalbiblioteket til aktiviteter i Bokåret 2019, under fanen Bok til alle! Med midlene fra Nasjonalbiblioteket skal vi få til et nasjonalt løft på…

Leser søker bok sitt årsmøte 2019 avholdes på Litteraturhuset 28. mai kl. 14.00. Forslag som skal behandles på årsmøtet må være meddelt skriftlig til foreningens styre ved daglig leder senest fire uker før.

I mars tek vi ein tur med A. Audhild Solberg som har skrive "Den svartkledde jenta", ei bok i Grøss og Gru-serien. Slottsparken ligg eit steinkast unna kontoret på Litteraturhuset. Når vi i Leser søker bok må lufte hovudet, treng inspirasjon eller skal ta nokre raske møter, går vi ein tur i parken. Vi tek med oss nokre av dei vi samarbeider med inn i parken for å bli litt betre kjent. 

100-lista 2019 er en liste med de hundre beste bøkene for alle, som er gitt ut de tre siste årene. Bøkene som har fått plass på 100-lista er valgt ut på grunn av leservennlighet og litterær kvalitet. De har godt språk. Fortellinger som engasjerer og trekker leseren med seg. Skrifttypen er tydelig og lesbar, oppsettet er ryddig og det er luft mellom linjene. Flere av bøkene har flotte og inspirerende illustrasjoner. Lista er ment å gjøre veien fra leser til riktig bok både kortere og enklere.

Slottsparken ligger et steinkast unna kontoret vårt på Litteraturhuset. Når vi i Leser søker bok må ut å lufte hodet, trenger inspirasjon eller skal ta noen kjappe møter, går vi en tur i parken. Vi inviterer med oss noen av de vi samarbeider med inn i parken for å bli litt bedre kjent. Denne gangen møter vi Pia Tveterås som har skrevet "Tordivel", en bok om Vilde som ikke er som alle andre. 

I løpet av året skal Leser søker bok lage arrangement over hele landet. Med støtte fra Nasjonalbiblioteket er målet vårt at ingen skal være ekskludert fra den gode litteraturopplevelsen. Arrangementene blir på bibliotek, institusjoner andre steder leserne befinner seg.  På Melahuset 31. januar kl 18 blir det høytlesninger, samtale, musikk og lansering av 100-lista 2019.

På årets første parktur tar vi med oss avdelingsleder på Deichman Bjerke som er Årets Bok til alle bibliotek 2018, Ragnhild Stuler. Vi samarbeider også om å lage det første dysleksivennlige biblioteket. Slottsparken ligger et steinkast unna kontoret vårt på Litteraturhuset. Når vi i Leser søker bok må ut å lufte hodet, trenger inspirasjon eller skal ta noen kjappe møter, tar vi en tur i parken. Vi inviterer med oss noen av de vi samarbeider med inn i parken for å bli litt bedre kjent.

- Denne prisen er en ekstra motivasjon til å fortsette arbeidet med å fremme tilrettelagt og tilgjengelig litteratur, sier seksjonsleder ved Deichman Bjerke, Ragnhild Stuler. - Jeg er glad for at det store engasjementet mine flinke ansatte har, anerkjennes. Vi er stolte og ydmyke over at Leser søker bok har kåret oss til årets Bok til Alle- bibliotek.