Hovedaktiviteter og milepæler i prosjektperioden 2018