Litteraturtips til leseombud

Hvordan finne gode bøker?

Vi anbefaler deg å bruke Boksøk når du skal finne gode bøker.

 Boksøk kan du søke på kategorier som tilretteleggingsform,
tematikk, aldersgruppe, romaner, fagbøker, tegneserier med mer!
Listene under kan du også bruke, selv om de ikke oppdateres med nye bøker.
Her kan du også få ideer til hva slags type bøker du kan søke etter i Boksøk.

Hvilke bøker passer å lese høyt?

Er du ny som leseombud kan det være greit å begynne med bøker som andre har gode erfaringer med. Biblioteket gir også gode råd om hva du kan lese. Bakerst i dette «Les høyt»-heftet finner du bøker som er blitt anbefalt av andre leseombud.

Har du gode lesetips å dele med oss? Send en epost til post (krøllalfa) lesersokerbok.no

Eldre

Skjønnlitteratur

Leser du for eldre? Hva som egner seg å lese kommer an på hva gruppen er interessert i, funksjonsnivå og hva en selv synes er artig å lese. Er bøkene for lange, går det fint an bare å lese utdrag. Det er også en god idé å åpne opp for en samtale rundt teksten etterpå. Dette er både hyggelig og sosialt samlende. Bibliotekene vil også kunne hjelpe til med boktips.

Leser du for mennesker med demens eller konsentrasjonsvansker? Prøv deg fram med små utdrag.

 

Lokalhistorie

Å lese lokalhistorie er vanligvis veldig populært. Vi har samlet inn mange gode tips, men ønsker lokalstoff fra flere fylker. Send oss gjerne dine tips! Biblioteket har også oversikt over hva som finnes i hvert fylke av lokal litteratur.

Eldre med demens

Det kan være utfordrende å lese for mennesker med demens. Høytlesingen bør skje i rolige og trygge omgivelser uten forstyrrelser. Mange leseombud opplever at det fungerer godt å lese bøker fra gamle dager, gjerne lokalhistorie og billedkavalkader. Bøker med bilder, ukeblad og aviser kan gi assosiasjoner og lokke fram minner hos brukerne. Spør om de husker bøker de leste som unge.

Se også våre litteraturtips for eldre med demens på boksøk.no.

Mennesker med minoritetsspråklig bakgrunn

Hva du leser avhenger selvsagt av hvor mye norsk gruppen din kan. Leser du for en gruppe på et asylmottak, finn ut hvilke språk de har og spør bibliotekaren om hjelp til å finne litteratur på disse språkene. Tilbudet fra Det flerspråklige bibliotek kan være nyttig. Det kan være en idé å la deltakerne i gruppen din lese teksten på eget språk først, og så kan du lese på norsk etterpå.

Å lese for mennesker med annet morsmål er en viktig del av språkopplæringen. Lesestundene er sosialt samlende og fremmer derfor integreringen ved at minoritetsspråklige samtidig får lære litt om norsk kultur. Både mennesker på asylmottak og elever i norskopplæring har god nytte av leseombud.

Se liste over våre litteraturtips for mennesker med minoritetsspråklig bakgrunn på boksøk.no.

Innsatte i fengsel

Det å bringe litteratur inn i fengselsbesøkene vil kunne inspirere til samtaler flere emner og med flere perspektiver. Du kan lese høyt for den innsatte eller dere kan lese litt hver for dere fra gang til gang. Noveller og korte fortellinger er ofte populært, og det kan være spennende å tolke og analysere tekstene i fellesskap.

Mange innsatte i fengsler har tilleggsproblematikk som rus, psykiske lidelser, ADHD eller dysleksi. Dersom den innsatte du besøker har slike problemer, må du ta hensyn til det i litteraturen du velger. Flere av bøkene nedenfor har vært brukt i litteraturgrupper i fengslene der mange innsatte har lese- og skrivevansker.

Mennesker med utviklingshemming

Å lese høyt for mennesker med utviklingshemming gir fin sosial trening for gruppen og fremmer deres språkforståelse. Det kan være nyttig å ta en gjennomgang av boken etterpå for å oppklare eventuelle misforståelser. De fleste forstår når bøkene blir lest høyt, og det blir tatt pauser med refleksjon og diskusjon. Noen mennesker med utviklingshemming kan lese selv. På lista finner du også tips til egenlesing.

Se også våre litteraturtips for mennesker med utviklingshemming på boksøk.no.

Mennesker med psykiske lidelser

En lesestund for psykiatriske pasienter bør være et avbrekk fra hverdagen og psykiske vansker. Velg derfor bøker med andre temaer, med mindre noen i gruppen spør spesielt etter det. Mange med psykiske lidelser har også svekket konsentrasjonsevne. Det er derfor lurt å lese korte tekster og noveller for denne gruppen.