Kurs

Vi tilbyr kurs for leseombud, bibliotekarer og lærere.

Klikk på plakaten for å se større versjon.

Boka er for alle

Gratis kurs til skoler og bibliotek.
Kontakt Eva: er@lesersokerbok.no

 

boka er for alle bilde

Formidlingskurs

Formidlingskurs for leseombud, bibliotekarer og lærere.
Ta kontakt med Veronica: vs@lesersokerbok.no

 

kurs i formidling