Kongens Fortjenstmedalje til Sissel Hofgaard Swensen

Søndag 27. oktober ble en av Leser søker boks stiftere og forkjempere,
Sissel Hofgaard Swensen, tildelt Kongens Fortjenstmedalje.

Hans Majestet Kongen tildeler ordener og medaljer til personer som har gjort en særlig fortjenestefull innsats i samfunnet. Kongens fortjenstmedalje ble stiftet av Kong Haakon 7. i 1908. Medaljen utdeles som belønning for:

  • særlig fortjenstfullt arbeid gjennom lang tid i privat eller offentlig tjeneste, hvor innsatsen har ligget betydelig over det normale og hvor vedkommende også har vist aktivt samfunnsengasjement utover sin arbeidsinnsats,
  • særlig fortjenstfull ulønnet innsats over lengre tid i samfunnslivet, i offentlige eller private verv, i frivillige organisasjoner eller i annen virksomhet av samfunnsnyttig betydning,
  • pionerinnsats eller annen spesiell innsats av særlig samfunnsgagnlig natur på områder som kunst, kultur, vitenskap, næringsliv, sosialt og humanitært arbeid.
  • en livsinnsats som kan stå som eksempel for andre.

Sissel Hofgaard Swensen har viet sitt voksne liv til å gi mennesker med utviklingshemming en naturlig plass i vårt samfunn, med grunntanken om at også dette er mennesker som fortjener respekt, livsmuligheter og opplevelser. Denne overbevisningen har blant annet ledet henne til å være pådriver for å stifte Leser søker bok. Ikke bare har hun gitt sine yrkesaktive timer og år til saken, men også kvelder, helger, ferier og pensjonstid. I tillegg har hun donert sine private bøker der hun har sett behov. I en alder av 77 år, med et langt og fruktbart yrkesliv bak seg, gir Sissel ikke opp visjonene for fremtiden. For henne er det ikke nok at andre også arbeider for saken, hun ønsker seg et samfunn som tar vare på mangfoldet og som greier å ha plass for alle. Derfor arbeider hun fremdeles politisk, pedagogisk og som nettverksbygger.

De siste årene har hun både argumentert sterkt og gjort et solid stykke arbeid for at offentlig informasjon skal finnes i en lettlest språkdrakt, slik at også mennesker med lesevansker av ulike slag skal ha mulighet til å tilegne seg den informasjonen de trenger for å delta i samfunnet. Prosjektet hennes handler om likeverd og demokrati: Når alle har mulighet til å delta i samfunnet, styrkes demokratiet. Ved siden av jobben som lettlestoversetter for BLD, reiser hun annenhver torsdag inn på Litteraturhuset i Oslo og leser høyt for en gruppe mennesker med utviklingshemming. Ingen oppgave er for stor, ingen for liten for Sissel.

Leser søker bok gratulerer!

Skrevet av lsbtest den 28. oktober 2013.