Bokåret 2019

Målet til Leser søker bok er at alle lesere skal få en bok de har glede av! Et første skritt på veien mot å lese litteratur på norsk, kan være å få en bok med tekst på både eget morsmål og på norsk. Gi deltagerne på din språkkafè muligheten til å…

Leser søker bok deltok på litteraturfestivalen på Lillehammer med Bok til alle-arrangement for både voksne, ungdom og barn. Camara Lundestad Joof Vi er på Tyrilisenteret. Det er festival på Lillehammer. En ansatt ønsker oss velkommen. Vi spør om han vet hvor mange som kommer i dag. Han…

Kampanjen som viser at litteratur er relevant og attraktiv for ungdom. Flere filmer i lesekampanjen #den boka er nå lansert i sosiale medier. Den boka er del av den nasjonale satsningen i forbindelse med Bokåret 2019 og mottok en million kroner av Nasjonalbibliotekets midler som er satt av til…

«Jeg ser meg selv i deg. Her inne er alt så konformt. Så a4. Man skal ikke stikke seg ut, men være som alle andre. Du minner meg på hvem jeg er. Hvem jeg egentlig er. På utsiden. Jeg er armer og bein. Jeg er smil og latter. Jeg er som…

"Den første gangen er aldri bare enkel, uansett hva man kaster seg ut i. Det handler boka mi litt om. Da jeg reiste til Asker bibliotek på mitt aller første forfatterbesøk, ble jeg minnet på hvor sant det er," skriver Pia Tveterås om sitt aller første forfatterbesøk.

  Sammen med våre 346 samarbeidsbibliotek skal Leser søker bok sørge for at Bokåret 2019 blir for alle! Vi er tildelt kr. 950 000 av Nasjonalbiblioteket til aktiviteter i Bokåret 2019, under fanen Bok til alle! Med midlene fra Nasjonalbiblioteket skal vi få til et nasjonalt løft på…

OG er en enkel og samtidig kompleks roman om identitet og språk. En roman med et annerledes, sårt, friskt og ofte humoristisk blikk på Norge og menneskene som lever her. Og en roman om landet man har måttet reise fra. Bibliotekar Julie Holdal Hansen skriver mer om møtet.