Bokåret 2019

"Den første gangen er aldri bare enkel, uansett hva man kaster seg ut i. Det handler boka mi litt om. Da jeg reiste til Asker bibliotek på mitt aller første forfatterbesøk, ble jeg minnet på hvor sant det er," skriver Pia Tveterås om sitt aller første forfatterbesøk.

  Sammen med våre 346 samarbeidsbibliotek skal Leser søker bok sørge for at Bokåret 2019 blir for alle! Vi er tildelt kr. 950 000 av Nasjonalbiblioteket til aktiviteter i Bokåret 2019, under fanen Bok til alle! Med midlene fra Nasjonalbiblioteket skal vi få til et nasjonalt løft på…