Kandidat til Alma-prisen

Leser søker bok er en av kandidatene til å bli de nominerte fra Norge til ALMA-prisen.Her er juryen sin begrunnelse:
«Vi mener jobben Leser søker bok gjør med å gi alle en vei inn i boka er svært viktig både for den enkelte leser, og for et samfunn som er tuftet på demokratiske verdier.»

Stem på oss innen 1. mai!

Hva er ALMA-prisen?
Astrid Lindgren Memorial Award (ALMA) ble opprettet etter forfatterens død i 2002 av den svenske stat, og administreres av kulturrådet i Sverige. Målsettingen er å styrke og øke interessen for den gode barne- og ungdomslitteraturen fra hele verden. Prisen er på 5 millioner svenske kroner, og deles ut til en eller flere forfattere, illustratører, fortellere eller lesefremmende organisasjoner som holder høyt kunstnerisk nivå og virker i Astrid Lindgrens ånd. I tillegg til juryen på 12 er det mange organisasjoner som har anledning til å sende inn sine nominasjoner, cirka 200 fordelt over hele verden pr. nå.

Skrevet av evarekve den 10. april 2019.