Hvordan kan biblioteket få tak i leseombud?

Både frivillige og ansatte kan være leseombud. I oppstartsfasen er det lurt å skaffe en oversikt over steder der du kan rekruttere leseombud.

Få tak i leseombud
Få tak i leseombud

(Foto: Bjørg Støen)

Ansatte som leseombud

Frivillighet er en bra ting, og mange leseombud er frivillige. Det er likevel en fordel om du også klarer å rekruttere leseombud som kan være leseombud i sin arbeidstid. Sjekk hvilke stillingsbetegnelser som finnes i kommunen. Dette burde du kunne få hjelp til av kommunens personalavdeling. Hvor mange jobber som aktivitør, miljøarbeider eller vernepleier? Alle disse er potensielle leseombud, som jobber med viktige målgrupper – og som likevel har til oppgave å gjennomføre ulike aktiviteter med målgruppene dine. Bli ikke overrasket dersom det viser seg at en eller flere av dem faktisk leser i arbeidstiden allerede. I så fall har du funnet frem til viktige ressurspersoner til leseombudsnettverket. Også andre stillinger kan være aktuelle, for eksempel sykepleiere og hjelpepleiere. Vi har også enkelte prester og diakoner som leseombud.

Frivillige som leseombud

Mange av de frivillige leseombudene i Norge er pensjonerte lærere eller bibliotekarer. Ofte er de faste brukere av biblioteket fra før. Tenk gjennom hvem du kjenner som har drevet med litteraturformidling. Kanskje noen av dem kunne bli leseombud?

Hvilke organisasjoner finnes i kommunen din ? Innvandrerorganisasjoner, Røde Kors besøkstjeneste, frivillighetssentraler, litterære foreninger og så videre. De vi har nevnt her vil alle ha ulik motivasjon for å være med, og de vil kanskje være aktuelle for ulike målgrupper.

Mange bibliotek rekrutterer leseombud gjennom lokalavisen eller oppslag i biblioteklokalene. Lokalavisene viser ofte interesse for ordningen – det er et positivt tiltak for kommunen!

Leseombud i fengsel

Jobber du på fengselsbibliotek vil det være naturlig å samarbeide med visitorutvalgslederen når du skal rekruttere leseombud. De er kjent med ordningen fra før via Leser søker bok.

Du kan lese mer om rekruttering av leseombud i håndboka vår. Leser søker bok har brosjyrer om leseombudsordningen som du kan dele ut til interesserte. Bok til alle-bibliotekene får brosjyrene ved oppstart. Trenger du flere, ta kontakt med Tone Holmen, th (krøllalfa) lesersokerbok.no