Hva er Bok til alle? (duplikat)

Bok til alle er Leser søker boks nettverk av biblioteker
som vil sørge for at alle har et boktilbud,
uavhengig av hvor godt de leser.
Det er ca. 260 Bok til alle-bibliotek, minst ett i hvert fylke. Disse bibliotekene har inngått en samarbeidsavtale med Leser søker bok der de forplikter seg til å jobbe aktivt med
å formidle litteratur til folk som har problemer med lesing.

Et Bok til alle-bibliotek har:
– kunnskap om ulike former for lesevansker
– en egen hylle med tilrettelagte og lettleste bøker
– leseombud for mennesker som ikke kan lese selv

Bok til alle-bibliotekene er opptatt av formidling, og jobber aktivt med å finne arenaer hvor de kan møte nye lesere. Mange av bibliotekene har lokale prosjekter som lesesirkler for minoritetsspråklige, samarbeid med skoleklasser eller depotbibliotek på arbeidsplasser.

Bok til alle-bibliotekene er organisert i et landsomfattende nettverk, med en koordinator i hvert fylke. Fylkeskoordinatoren samarbeider med
Leser søker bok om rekruttering og opplæring av nye bibliotek, faglige samlinger og planlegging av aktiviteter i sin region.

I utgangspunktet kan alle fylkesbibliotek, folkebibliotek og fengselsbibliotek søke om å bli med i nettverket, men på grunn av manglende bevilgninger er det inntaksstopp på ubestemt tid.