Havmannprisen til Ellisiv Lindkvist

Leser søker bok er fryktelig stolte på vegne av Ellisiv Lindkvist.
Hun har vunnet Havmannprisen for boka Ditt røde hår, Unn.

Ditt røde hår, Unn er gitt ut med støtte fra
Leser søker bok.

Vi gratulerer Ellisiv med en flott og viktig pris!
Prisen viser at lettlestbøker for voksne
kan nå bred ut og passe for alle.
Anbefaler alle å lese Ditt røde hår, Unn!
Den er både morsom og dyp.
Bra jobba, Ellisiv!

I begrunnelsen skriver juryen:
Ditt røde hår, Unn er en kort og lettlest dagbokroman
med Pia som nettopp har flytta til Oslo som forteller.
Teksten dreier seg i stor grad om hovedpersonens
forhold til Unn. Denne boka utmerket seg blant
fjorårets utgivelser gjennom sine fortellermessige
og skjønnlitterære kvaliteter. Det er juryens vurdering
at denne boka egner seg for en bred målgruppe.
Den fortellermessige strukturen, de korte setningene og
den kronologiske dagbokformen gjør den lett tilgjengelig
og langt fra vanskelig å lese. Samtidig er det ei bok
som leker seg både med språk og oppsett.
Teksten er tilsynelatende enkel, men den enkle teksten
kan romme mye.

Prisvinneren er kåret av en fagjury som har vært
ledet av Sissel Holtet, bibliotekkonsulent ved
Nordland fylkesbibliotek og mangeårig medlem av juryen.
Andre medlemmer i juryen har vært
forfatteren Jan Tore Noreng
oppnevnt av Norsk forfattersentrum,
Anita Ravn, forfatter og journalist i Rana Blad
og Gunnar Hagen, forfatter og bibliotekar
ved Nasjonalbiblioteket.

Havmannprisen på 50 000 kroner blir delt ut i Mo i Rana
lørdag 10. mai kl. 13.00 på Rana bibliotek.

Skrevet av lsbtest den 6. mai 2014.