Styret i Leser søker bok består av representanter for noen av medlemsorganisasjonene våre.


Øyvind Engh

Øyvind Engh

Leder, Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek

«For mange er vanlige bøker utilgjengelige. Det er viktig at det blir gitt ut god litteratur for alle typer lesere. Ville vi godtatt at befolkningen, for eksempel i Stavanger, ikke fikk lese bøker?»

Øyvind Engh

Stein Erik Lunde

Medlem i Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening (NFF)

«Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening jobber for at god litteratur blir formidlet til lesere og legger til rette for opplevelser for den enkelte. For store grupper i samfunnet er denne litteraturen ikke tilgjengelig. Tilrettelegging er nødvendig for at alle skal kunne få oppleve gleden en god bok kan gi. Dette er et viktig samfunnsansvar i et inkluderende samfunn, og vi er derfor med i Leser søker bok.»

Ann Berit Hulthin

Norsk bibliotekforening (NBF)

Medlem i Norsk Bibliotekforening

 

Berit Petersheim

Vara

Knut Rinden

Dysleksi Norge

Vara