Hopp til innhold

Hva er Krysspunkt?

Vi lever i en kompleks verden, med kriger, kriser, uenigheter og forskjeller. Diktene i serien «Parallell» hjelper oss å snakke om komplekse temaer i klasserommet.

Leselystprosjektet «Krysspunkt» har blitt prøvd ut på til sammen tre ulike videregående skoler, ni ulike klasser og over 200 elever. Både elever og lærere har gitt tilbakemelding til opplegget og kommet med forslag til spørsmål, oppgaver, filmer og podkast.

Diktene i serien «Parallell» er skrevet av minoritetsspråklige forfattere bosatt i Norge. I disse bøkene står diktene side om side på to språk. Serien er utgitt av Aschehoug forlag og initiert av Leser søker bok.

Diktene i serien springer ut fra hendelser i verden i dag. De er skrevet i krysspunktet mellom Norge og andre verdensdeler. Diktene i serien er utviklet på to språk samtidig gjennom dialog mellom forfatter, oversetter, rådgiver og redaktør. Teamet rundt poeten har diskutert språk, kultur og ulike poetiske uttrykk. Ut i fra diktene springer muligheten for refleksjoner og samtaler i klasserommet om hendelser i verden og oss selv.

Utprøving

Krysspunkt har blitt laget ut i fra tilbakemeldinger og ønsker fra elever og lærere. Elevene setter stor pris på å høre diktene opplest på minoritetsspråket. Vi laget derfor små diktvideoer der forfatterne leser egne dikt.

For elevene gir det diktene dybde å forstå og lære mer om bakgrunnen til forfatterne og hendelser i landene de har flyktet fra. Vi laget derfor informasjonsfilmen Forstå Irak i samarbeid med NUPI Skole og forskeren Kjetil Selvik.

Under utprøvingen fortalte elevene at det gjorde inntrykk å møte Hayder Jumaah, som selv har flyktet fra Irak som 12-åring. I kortfilmen Et vanlig barn får elevene høre Hayder fortelle sin historie.

Elevene viste stor interesse for diktsamlingene og teamene som springer ut av dem. Spørsmålene og refleksjonsoppgavene er laget ut i fra tilbakmeldingen fra elever og lærere.

Interessen for dikt ble vekket hos mange av elevene. Vi har laget ulike filmer og lydspor som viser hvordan diktene har blitt til. Vi har også laget tekster som hjelper lærere å bruke dikt i klasserommet.

Krysskultur er et tema mange er opptatt av. Hvordan er det egentlig å vokse opp i et spenn mellom ulike språk og kulturer? Vi laget derfor en podkastepisode i fire deler der to unge krysskulturelle ungdommer diskuterer krysskultur, identitet, språk, og krysskulturelle ressurser med forskeren Lill Salole.

Mål

  • Dikt og dialog
    Øke gleden over å lese dikt ved å gi elevene muligheten til å møte nyskrevne, moderne dikt med klangbunn i verden og eget liv.
  • Fremme flerspråklighet
    Øke stoltheten blant flerspråklige elever og snakke sammen om krysskultur som en ressurs.
  • Litteratur og læreplan
    «Krysspunkt» er knyttet til flere av målene i læreplanen, blant annet de tverrfaglige temaene «Demokrati og medborgerskap» og «Folkehelse og livsmestring». Prosjektet kan brukes både i norsk, historie og samfunnsfag.

 

Hanna Bovim Bugge

Rådgiver

Hanna arbeider med å utvikle bøker i samarbeid med forfattere, illustratører og forleggere. Hun arbeider også med å utvikle leselystprosjekter for skole og voksenopplæring.

489 95 892

Hayder Jumaah

Prosjektmedarbeider

Hayder jobber med skriveverksted og leselystprosjekter.