Hopp til innhold

Krysspunkt – der dikt bygger broer

«Krysspunkt» er et lese- og dialogprosjekt med utgangspunkt i parallellellspråklige diktsamlinger for elever på videregående skole. Bruk tospråklige dikt som springbrett til refleksjon og diskusjon.

Skjønnlitteratur har en viktig plass i den nye læreplanen. «Krysspunkt» bruker dikt på to språk som utgangspunkt for læring og dialog. Ulike fag og temaer springer ut av diktene, og knyttes mot læreplanen og tverrfaglige temaer i skolen.

Vi lever i en kompleks verden, med kriger, kriser, uenigheter og forskjeller. Diktene i serien «Parallell» hjelper oss å snakke om komplekse temaer i klasserommet.

Diktene er skrevet av minoritetsspråklige forfattere bosatt i Norge. I disse bøkene står diktene side om side på to språk. Serien er utgitt av Aschehoug forlag og initiert av Leser søker bok. «Lukta av svart» av Ali Hayder og «Vuggesang for liten kriger» av Selma M. Yonus er de to første diktsamlingene i serien.

Vi håper at lærere, bibliotekarer og elever over hele landet lar seg inspirere til å bruke bøkene og snakke sammen om flerspråklighet, identitet og inkludering av alle som skal skape et velfungerende samfunn sammen – i et klasserom, i et land, og i verden.

Få konkrete tips til hvordan du setter i gang med prosjektet her.

 

Diktsamlingene

Lukta av svart

«Lukta av svart» handler om sjokket når en terrorgruppe invaderer hjembyen din, om flukt og om å leve med minnene.

 

Vuggesang for liten kriger

«Vuggesang for liten kriger» handler om å miste den du elsker, og om å leve med sorgen og fraværet etterpå.

 

Mål

  • Dikt og dialog
    Prosjektet har som mål å øke gleden over å lese dikt ved å gi elevene muligheten til å møte nyskrevne, moderne dikt med klangbunn i verden og eget liv.
  • Fremme flerspråklighet
    Å lese dikt sammen på to språk, bidrar til å øke stoltheten blant flerspråklige elever og hjelper oss å snakke om krysskultur som en ressurs.
  • Litteratur og læreplan
    Diktene og spørsmålene er knyttet til flere av målene i læreplanen, blant annet de tverrfaglige temaene «Demokrati og medborgerskap» og «Folkehelse og livsmestring». Prosjektet kan brukes både i norsk, historie og samfunnsfag.

Digitale ressurser

Hvordan er det å vokse opp mellom flere språk og kulturer?

Lær deg historien om Irak på under syv minutter

Arabisk versjon: Lær deg historien om Irak på under syv minutter

Hayder Jumaah forteller om da IS invaderte hjembyen hans Mosul i Irak

Arabisk versjon: Hayder Jumaah forteller om da IS invaderte hjembyen hans Mosul i Irak

Diskusjoner fra skriveverkstedet

Felles minner i skriveverkestedet

Selma M. Yonus leser fra sin diktsamling "Vuggesang for liten kriger"

Selma M. Yonus leser fra sin diktsamling "Vuggesang for liten kriger"

Ali Hayder leser fra sin diktsamling "Lukta av svart"

Ali Hayder leser fra sin diktsamling "Lukta av svart"

https://youtu.be/zF08hgEYLGQ

Ali Hayder leser fra sin diktsamling "Lukta av svart"

Ali Hayder leser fra sin diktsamling "Lukta av svart"