Hopp til innhold

«Ring hvis det er noe»

Ikke alle hemmeligheter skal holdes.

Oppgaver og refleksjoner

Målet er å utforske og reflektere over hvordan tekster fremstiller unges livssituasjon.

Målet er å bli kjent med sjangeren dikt. Spørsmål:

  • Hvordan synes du moren behandler Emma?
  • Hvorfor tror du Emma skjuler hvordan hun har det hjemme?
  • Hva tror du skjer videre med Emma?

Les om boka i Boksøk

Podkast: Helsesista snakker om å våge å være seg selv