Hopp til innhold

«Blindsone»

Ei bok om råning, fart og kjærleik som er inspirert av verkelege hendingar.

Oppgaver og refleksjoner

Målet er å lese, analysere og tolke ny skjønnlitteratur på nynorsk.

Målet er å utforske og reflektere over korleis tekstar viser livssituasjonen til ungdom.

Spørsmål:

  • Kva tenker du om relasjonen mellom kjæresteparet Sanne og Henrik?
  • Kva tenker du om rånemiljøet som blir skilda i boka? Kjenner du andre bøker eller filmer om tilsvarande miljø?
  • Korleis trur du ulukker med unge mennesker kan prege eit lokalmiljø?

Les om boka i Boksøk

Les intervju med Anders Totland

Bokanbefalning av forfatter Helene Guåker