Foredraget «Boka er for alle» er blitt film

Bli kjent med kriteriene for lettleste bøker og de ulike målgruppene Leser søker bok jobber for. Hvilke bøker finner du egentlig i søketjenesten Boksøk.no?

Nåløyet er trangt for å få plass i den eneste søketjenesten med kun lettleste og tilrettelagte bøker. Hvilke kriterier blir bøkene vurdert ut fra? Hva er en lettlest bok?

Leser søker bok har det siste året reist landet rundt og holdt foredraget «Boka er for alle» for lærere, bibliotekarer, skolebibliotekarer og alle andre interesserte.

Del gjerne filmen på ditt bibliotek eller din skole sine hjemmesider.

Filmen er laget med støtte fra Utdanningsdirektoratet.

Skrevet av evarekve den 18. oktober 2017.