Informasjonsfilmer

Boka er for alle! 

Bli kjent med Boksøk, kriteriene for lettleste bøker og de ulike målgruppene Leser søker bok jobber for.

Hvordan bli et godt Bok til alle-bibliotek?

Hvordan blir et godt Bok til alle-bibliotek? Med samisk språk.

Hva er Boksøk?

Bli leseombud!

Leser søker bok