Bokåret 2019

 Sammen med våre 346 samarbeidsbibliotek skal Leser søker bok sørge for at Bokåret 2019 blir for alle!
Vi er tildelt kr. 950 000 av Nasjonalbiblioteket til aktiviteter i Bokåret 2019, under fanen Bok til alle!

Med midlene fra Nasjonalbiblioteket skal vi få til et nasjonalt løft på formidlingen av tilrettelagt litteratur i Bokåret 2019. Vi skal tilby gode litteraturarrangementer for alle.

Mange tilrettelagte bøker lever helt vanlige liv blant andre bøker. De vinner priser. De oversettes til flere språk. Og de leses og likes av lesere uavhengig av leseferdighet. Rett og slett fordi det er god litteratur.

Leser søker bok skal utvikle og tilby arrangement til lesere som har et begrenset litteraturtilbud. Eksempelvis mennesker med norsk som andrespråk, mennesker med utviklingshemming, mennesker med kognitive utfordringer, mennesker med synshemming eller dyslektikere.

I løpet av Bokåret 2019 skal Leser søker bok tilby 50 arrangement over hele landet. Arrangementene skal tilbys bibliotekene, men også andre steder som festivaler, arbeidsplasser, frivillighetssentraler og ulike institusjoner for både barn, ungdom og voksne.

Mange av arrangementene lager Leser søker bok selv, andre blir til i samarbeid med bibliotekene.
Vi ønsker innspill fra bibliotekene om hvilke Bok til alle-arrangement de ønsker å arrangere innen 1. april. Leser søker bok vil dekke utgiftene til honorar og reise for forfatterne, mens bibliotekene tar ansvar for det praktiske rundt arrangementet. Det er de lokale bibliotekene som kjenner målgruppene og lokalmiljøet, og vi er avhengige av et godt samarbeid for å skape vellykkete arrangement!

Slik kan vi sammen bidra til at Bokåret 2019 blir et år for leseglede og leselyst for alle!

Arrangementskatalog


Vi har gjort et utvalg blant bøkene som har fått støtte fra Leser søker bok og samlet disse i en arrangementskatalog. Katalogen er ment som inspirasjon for bibliotekene for å finne gode arrangement for ulike målgrupper. Arrangementene kan holdes i bibliotekets lokaler, men vi oppmuntrer også til å samarbeide med andre aktører med arrangement på for eksempel institusjoner, ungdomsklubber, utendørs eller på andre arenaer.

Katalogen er på ingen måte en uttømmende liste. Det er flere bøker og forfattere som bør bli løfta ut av hyllene og ut til leserne. Vi bidrar gjerne med flere tips til tema og forfattere som er egner seg for arrangement rettet mot spesielle målgrupper. Ta kontakt med Eva. I tillegg er også Boksøk et fint sted å bli enda mer inspirert.

 

 

Søknadsfrist


Fristen for å melde inn arrangement er 1. april og det er fylkesbiblioteket som samler og sender inn fylkene sine ønsker.

Når vi velger ut hvilke arrangement vi ønsker å samarbeid om, kommer vi til å ta hensyn til flere faktorer.
Det er blant annet viktig med en nasjonal spredning, hele landet skal dekkes. Vi skal også sikre variasjonen av målgruppene for arrangement. I tillegg ser vi på hvilke andre samarbeidspartnere biblioteket ser for seg.
Arrangment som går inn under prosjekt som allerede har fått tildelt støtte i forbindelse med bokåret av Nasjonalbiblioteket kommer ikke til å bli prioritert.

Skrevet av evarekve den 22. mars 2019.