Tips til rekruttering av leseombud

Både frivillige og ansatte kan være leseombud. I oppstartsfasen er det lurt å skaffe en oversikt over steder der du kan rekruttere leseombud. For eksempel Frivillighetssentralen eller aktivitører på sykehjem.

Ansatte som leseombud

Hvor mange i kommunen jobber som aktivitør, miljøarbeider eller vernepleier?
Alle disse er potensielle leseombud.
Kanskje det viser seg at en eller flere av dem faktisk leser i arbeidstiden allerede. I så fall har du funnet frem til viktige ressurspersoner til leseombudsnettverket. Også andre stillinger kan være aktuelle, for eksempel sykepleiere og hjelpepleiere.
Vi har også enkelte prester og diakoner som leseombud.

Frivillige som leseombud

De fleste leseombudene er frivillige. Mange er pensjonerte lærere eller bibliotekarer.
Tenk gjennom hvem du kjenner som har drevet med litteraturformidling. Kanskje noen av dem vil være leseombud?

Hvilke organisasjoner finnes i kommunen din? Innvandrerorganisasjoner, Røde Kors besøkstjeneste, frivillighetssentraler eller litterære foreninger er eksempler på organisasjoner hvor du kan finne leseombud for ulike målgrupper.

Mange bibliotek rekrutterer leseombud gjennom lokalavisen eller oppslag i biblioteklokalene. Lokalavisene viser ofte interesse for ordningen – det er et positivt tiltak for kommunen!

Leseombud i fengsel

Jobber du på fengselsbibliotek vil det være naturlig å samarbeide med visitorutvalgslederen når du skal rekruttere leseombud. De er kjent med ordningen fra før via Leser søker bok.