Tips til rekruttering av leseombud

Denne filmen kan du legge ut på biblioteket eller institusjonen sine hjemmesider, på Facebook eller på informasjonsskjermer dersom du har det.

Både frivillige og ansatte kan være leseombud. Det er lurt å skaffe en oversikt over steder der du kan rekruttere leseombud. Ta kontakt med Frivillighetssentralen i kommunen, andre frivillige organisasjoner eller hør med aktivitører på sykehjem.

Ansatte som leseombud

Hvor mange i kommunen jobber som aktivitør, miljøarbeider eller vernepleier?
Alle disse er potensielle leseombud.
Kanskje det viser seg at en eller flere av dem leser i arbeidstiden allerede. I så fall har du funnet frem til viktige ressurspersoner til leseombudsnettverket. Også andre stillinger kan være aktuelle, for eksempel sykepleiere og hjelpepleiere.
Vi har også prester og diakoner som leseombud.

Frivillige som leseombud

De fleste leseombudene er frivillige. Mange er pensjonerte lærere, bibliotekarer eller omsorgsarbeidere.
Tenk gjennom hvem du kjenner som har drevet med litteraturformidling. Kanskje noen av dem vil være leseombud?

Hvilke organisasjoner finnes i kommunen din? Innvandrerorganisasjoner, Røde Kors besøkstjeneste, frivillighetssentraler eller litterære foreninger er eksempler på steder du kan finne leseombud.

Mange bibliotek rekrutterer leseombud gjennom lokalavisen eller oppslag i biblioteklokalene. Lokalavisene viser ofte interesse for ordningen – det er et positivt tiltak for kommunen!

Leseombud i fengsel

Jobber du på fengselsbibliotek vil det være naturlig å samarbeide med visitortjenesten til Røde Kors når du skal rekruttere leseombud. De er kjent med ordningen fra før via Leser søker bok.