Bok til alle-arrangement

Sammen med alle våre samarbeidsbibliotek skal Leser søker bok sørge for at Bokåret 2019 blir for alle!

Vi tilbyr forfattermøter over hele landet for ulike målgrupper. Les mer om utvalgte arrangement.