Bokåret 2019

Sammen med våre 346 samarbeidsbibliotek skal Leser søker bok sørge for at Bokåret 2019 blir for alle!
Vi er tildelt kr. 950 000 av Nasjonalbiblioteket til aktiviteter i Bokåret 2019, under fanen Bok til alle!

Med midlene fra Nasjonalbiblioteket skal vi i Bokåret 2019 få til et nasjonalt løft på formidlingen av tilrettelagt litteratur. Vi skal tilby gode litteraturarrangementer for alle.

Mange tilrettelagte bøker lever helt vanlige liv blant andre bøker. De vinner priser. De oversettes til flere språk. Og de leses og likes av lesere uavhengig av leseferdighet. Rett og slett fordi det er god litteratur.

Leser søker bok skal utvikle og tilby arrangement til lesere som har et begrenset litteraturtilbud. Eksempelvis mennesker med norsk som andrespråk, mennesker med utviklingshemming, mennesker med kognitive utfordringer, mennesker med synshemming eller dyslektikere.

I løpet av Bokåret 2019 skal Leser søker bok tilby 50 arrangement over hele landet. Arrangementene skal tilbys bibliotekene, men også andre steder som festivaler, arbeidsplasser, frivillighetssentraler og ulike institusjoner for både barn, ungdom og voksne.

Mange av arrangementene lager Leser søker bok selv, andre blir til i samarbeid med bibliotekene.

Slik kan vi sammen bidra til at Bokåret 2019 blir et år for leseglede og leselyst for alle!

Arrangementskatalog


Vi samlet noen bøker som har fått støtte fra Leser søker bok og laget en arrangementskatalog. Vi håper katalogen kan inspirere og hjelpe bibliotek som skal finne innhold til arrangement i Bokåret 2019

Katalogen er ment som inspirasjon for bibliotekene til å finne gode arrangement for ulike målgrupper. Arrangementene kan holdes i bibliotekets lokaler. Vi oppmuntrer også til å samarbeide med andre aktører om arrangementene.

Katalogen er på ingen måte en uttømmende liste. Det er flere bøker og forfattere som bør bli løfta ut av hyllene og ut til leserne. Vi bidrar gjerne med flere tips til tema og forfattere som egner seg for arrangement rettet mot spesielle målgrupper. Ta kontakt med Eva. I tillegg er også Boksøk et fint sted å bli enda mer inspirert.