Informasjonsmateriell

Vi har brosjyrer, skilt, plakater og klistremerker som vi sender ut til bibliotek og andre som er interesserte.
Nye samarbeidsbibliotek får automatisk tilsendt materiell ved oppstart.
Ønsker du påfyll eller behov for annen informasjon, ta kontakt med Tone Holmen, epost: th (alfakrøll) lesersokerbok.no.

Håndbøker


«Å møtes gjennom litteraturen» er en håndbok for arrangører av språkkafeer. Den kan være nyttig enten du er en dreven arrangør eller helt i startfasen. Gjennom flere års arbeid med språkkafeer har Leser søker bok høstet verdifulle erfaringer. Disse erfaringene deler vi raust i denne boka, i form av både konkrete tips og inspirerende historier.

Vi tror at litteratur skaper gode, felles opplevelser som også bidrar til bedre språktrening. Det å lese sammen kan være en berikelse både for arrangør og deltaker. Vi håper denne håndboka blir en nyttig bruksbok, som gir deg verktøy til å løfte litteraturen ut av hyllene og inn på språkkafeene!

å møtes gjennom litteraturen

Å lese for andre


Denne håndboken handler om å møtes i litteraturen. Her finner du tips om alt fra forberedelser og planlegging av lesesituasjonen, til valg av litteratur, oppvarming av kropp og stemme, og mentale forberedelser


Å lese for andre

Leseombud


Heftet «Les høyt! En veiledning til leseombud» gir nyttig informasjon for både nye og gamle leseombud.
Bakerst finner du en litteraturliste med bøker som andre leseombud har hatt gode erfaringer med. Heftet er oppdatert og revidert i 2016. Heftet het tidligere «Gi meg et leseombud».
Vi har samlet informasjon og plakater for leseombudene og bibliotekene her. Last ned og skriv ut!

100-lista


100-lista er de beste og letteste bøkene på markedet.
Vi leser og vurderer alt som gis ut av barne-, ungdoms-, og voksenbøker. Både tegneserier, fagbøker og skjønnlitteratur.

Bok til alle!


Se variasjonen av bøkene Leser søker bok støtter!

Vi har laget en brosjyre med utvalgte bøker til Bokåret 2019.

Bla og bli inspirert!

Bok til alle brosjyre

Plakater om Boksøk.no


Vi har plakater med informasjon om Boksøk.no på de seks største minoritetsspråkene i tillegg til bokmål og engelsk: i Norge, arabisk, bokmål, engelsk, somali, sorani, tigrinja, tyrkisk og urdu.

Fargekoder i bibliotekene


Vi merker bøkene i Bok til alle-hylla med fargekoder.
Hver tilretteleggingsform har egen farge.

  • Litt å lese – Lilla: Bøker der språket ikke står i veien for innholdet .
  • Enkelt innhold – Grønn: Bøker som er både lette å lese og lette å forstå.
  • Følebilder – Oransje: Bøker som er skrevet spesielt for blinde og svaksynte.
  • Tegnspråk og tegn til tale – Rød: Bøker med tekst og illustrasjoner av tegn.
  • ASK Alternativ og supplerende kommunikasjon – Blå: Bøker med symbolspråk.
  • Storskrift – Gul: Bøker med stor skrift.

Har du flere eksemplarer av enkelte titler, plassér dem gjerne flere steder på biblioteket og bruk klistremerkene slik at de blir lettere å finne.