Informasjonsmateriell

Vi har brosjyrer, skilt, plakater og klistremerker som vi sender ut til bibliotek og andre som er interesserte.
Nye samarbeidsbibliotek får automatisk tilsendt materiell ved oppstart.
Ønsker du påfyll eller behov for annen informasjon, ta kontakt med Tone Holmen, epost: th (alfakrøll) lesersokerbok.no.

Leseombud

Heftet «Les høyt! En veiledning til leseombud» gir nyttig informasjon for både nye og gamle leseombud.
Bakerst finner du en litteraturliste med bøker som andre leseombud har hatt gode erfaringer med. Heftet er oppdatert og revidert i 2016. Heftet het tidligere «Gi meg et leseombud».
Vi har samlet informasjon og plakater for leseombudene og bibliotekene her. Last ned og skriv ut!

 

 

 

100-lista

100-lista er de beste og letteste bøkene på markedet.
Vi leser og vurderer alt som gis ut av barne-, ungdoms-, og voksenbøker. Både tegneserier, fagbøker og skjønnlitteratur.

Plakater om Boksøk.no

Vi har plakater med informasjon om Boksøk.no på de seks største minoritetsspråkene i tillegg til bokmål og engelsk: i Norge, arabisk, bokmål, engelsk, somali, sorani, tigrinja, tyrkisk og urdu.

Fargekoder i bibliotekene

Bøkene som skal stå i Bok til alle-hylla merkes med fargekoder.
Hver tilretteleggingsform har egen farge.

  • Litt å lese – Lilla: Bøker der språket ikke står i veien for innholdet .
  • Enkelt innhold – Grønn: Bøker som er både lette å lese og lette å forstå.
  • Følebilder – Oransje: Bøker som er skrevet spesielt for blinde og svaksynte.
  • Tegnspråk og tegn til tale – Rød: Bøker med tekst og illustrasjoner av tegn.
  • ASK Alternativ og supplerende kommunikasjon – Blå: Bøker med symbolspråk.
  • Storskrift – Gul: Bøker med stor skrift.

Har du flere eksemplarer av enkelte titler, plassér dem gjerne flere steder på biblioteket og bruk klistremerkene slik at de blir lettere å finne.

 

Lag egen plakat

Noen bibliotek lager egne plakater.
Bildet under er en fra Hedmark fylkesbibliotek sin vervekampanje.
Leser søker bok sin logo er tilgjengelig på nettsidene.

Hedmark fylkesbiblioteks verveplakat