Bok til alle-bibliotek

Leser søker bok samarbeider med 346 bibliotek over hele landet.

Disse bibliotekene er et Bok til alle-bibliotek.

Et Bok til alle-bibliotek har gode samlinger med tilrettelagte bøker.
Bøkene er samlet i egne hyller og er sortert etter grad av tilpassing.
Bibliotekarene i disse bibliotekene har kunnskap om ulike målgrupper og hvilke bøker som passer best for ulike lesevansker.

Bok til alle-bibliotekene får pakker med lettleste og tilrettelagte bøker to ganger i året.
Bokpakkene inneholder bøker som er støttet av Leser søker bok.

 

Bok til alle-bibliotekene koordinerer ordningen med leseombud.
Et leseombud er en som leser høyt for folk som ikke kan lese selv.
Det kan for eksempel være eldre med synsvansker, mennesker med demens,
utviklingshemning, eller folk som kan lite norsk.
Det fins også leseombud for innsatte i fengsel.

Vi har over 1000 leseombud over hele landet. Og vi trenger stadig flere.
Er du interessert i å være en del av dette tilbudet, kan du ta kontakt med ditt nærmeste folkebibliotek.

Hvor finner du Bok til alle-bibliotekene?

346 bibliotek er med i nettverket til Leser søker bok.

De fleste av disse er vanlige folkebibliotek.
I tillegg har nettverket 28 fengselsbibliotek,
et pasientbibliotek og 19 fylkesbibliotek.

Leser søker bok har også iverksatt pilotprosjekter ved to skolebibliotek.

En liste over alle Bok til alle-bibliotek.

Bok til alle-materiell

Vi sender plakater, klistremerker og annet informasjonsmateriell bibliotekene kan bruke for å gjøre tilbudet mer synlig.

Si fra om biblioteket ditt begynner å bli tom, så sender vi mer.

Liste over materiell.

Hvordan drive et best mulig Bok til alle-bibliotek?

På bloggen Ut av hylla deler vi tips og erfaringer fra vårt nettverk.

Vi har samlet tips for bibliotekarene til hvordan rekruttere leseombud.