Bok til alle-bibliotek

Leser søker bok samarbeider med 346 bibliotek over hele landet.

Bibliotekene i vårt nettverk er et Bok til alle-bibliotek.

Et Bok til alle-bibliotek har gode samlinger med tilrettelagte bøker.
Bøkene er samlet i egne hyller og er sortert etter målgruppe bøkene passer for.
Bibliotekarene i disse bibliotekene har kunnskap om hvilke bøker som passer best for ulike lesevansker. De har også kunnskap om hvilke behov for tilrettelegging de ulike målgruppene har.

Bok til alle-bibliotekene mottar bokpakker med lettleste og tilrettelagte bøker to ganger i året.
Bokpakkene inneholder bøker som er støttet av Leser søker bok.

Bok til alle-bibliotekene koordinerer ordningen med leseombud.
Et leseombud er en som leser høyt for folk som ikke kan lese selv.
Er du interessert i å være en del av dette tilbudet, kan du ta kontakt med ditt nærmeste folkebibliotek.
Bok til alle-biblioteket har ansvar for å lage samlinger for leseombudene.

Hvor finner du Bok til alle-bibliotekene?

346 bibliotek er med i nettverket til Leser søker bok.

De fleste  er vanlige folkebibliotek.
I tillegg har nettverket 28 fengselsbibliotek,
et pasientbibliotek og 19 fylkesbibliotek.

Leser søker bok har også pilotprosjekter ved to skolebibliotek.

Bok til alle-materiell

Vi sender plakater, klistremerker og annet informasjonsmateriell bibliotekene kan bruke for å gjøre tilbudet mer synlig.
Si fra om biblioteket ditt begynner å bli tom, så sender vi mer.

En liste over materiell du kan få tilsendt.

Hvordan drive et best mulig Bok til alle-bibliotek

 

Her er tips til hvordan rekruttere leseombud.