Bok til alle-bibliotek

Leser søker bok samarbeider med 360 bibliotek over hele landet.

De fleste  er vanlige folkebibliotek.
I tillegg har nettverket 28 fengselsbibliotek,
et pasientbibliotek og 19 fylkesbibliotek.

Vi kaller bibliotekene i vårt nettverk et Bok til alle-bibliotek.

Et Bok til alle-bibliotek har gode samlinger med tilrettelagte bøker.
Bøkene er samlet i egne hyller og er sortert etter målgruppe bøkene passer for.
Bibliotekarene i disse bibliotekene har kunnskap om hvilke bøker som passer best for ulike lesevansker. De har også kunnskap om hvilke behov for tilrettelegging de ulike målgruppene har.

Bok til alle-bibliotekene mottar bokpakker med lettleste og tilrettelagte bøker to ganger i året.
Bokpakkene inneholder bøker som er støttet av Leser søker bok.

Bok til alle-bibliotekene koordinerer ordningen med leseombud.

Er du interessert i å være en del av dette tilbudet, kan du ta kontakt med ditt nærmeste folkebibliotek.
Bok til alle-biblioteket har ansvar for å lage samlinger for leseombudene.

Hvordan drive et best mulig Bok til alle-bibliotek