Årsmøte i Leser søker bok 2016

Leser søker bok har årsmøte mandag 30. mai 2016.

Sted: Riverton på Litteraturhuset i Oslo.
Tid: kl.14.00
SAKSLISTE

  1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
  2. Årsmelding for 2015
  3. Regnskap for 2015
  4. Handlingsplan for 2016
  5. Budsjett for 2016
  6. Valg av styre, valgkomité og revisor

Hjertelig velkommen!

Skrevet av ingebjorg den 23. februar 2016.