Årsmøte i Leser søker bok 2015

Velkommen til årsmøte onsdag 20. mai klokka 14.30 – 16.00.


2. etasje på Litteraturhuset (Riverton).

SAKSLISTE:

  1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
  2. Årsmelding for 2014
  3. Regnskap for 2014
  4. Handlingsplan for 2015
  5. Budsjett for 2015
  6. Strategiplan 2015-2018
  7. Valg av styre, valgkomité og revisor

VELKOMMEN!

Skrevet av ingebjorg den 16. mars 2015.