Årsmøte i Leser søker bok 2014

Velkommen til årsmøte onsdag 28. mai 2014 klokka 11.00
2.etasje (Riverton) på Litteraturhuset.

Saksliste

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
2. Årsmelding for 2013
3. Regnskap for 2013
4. Handlingsplan for 2014
5. Budsjett for 2014
6. Valg av styre, valgkomité og revisor

Velkommen!

Vennlig hilsen
Liv Gulbrandsen
daglig leder

Skrevet av lsbtest den 21. mai 2014.