Hopp til innhold

Leselystprosjekt skole

Å lese og diskutere skjønnlitteratur i klasserommet er en fantastisk måte å nå mange av målene i læreplanen. I tillegg blir elevene bedre kjent med verden, seg selv og hverandre gjennom bøkene.

Leser søker boks leselystprosjekter gjør det lettere for læreren å inkludere alle elevene, uavhengig av lesenivå, lesemotivasjon og leseutfordringer.

Bibliotekaren har også en viktig rolle: Hjelp lærerne å finne fram bøker, og tips dem gjerne om ressurssidene til Leser søker bok.

Ryddetid

Ryddetid er et leseprosjekt for å styrke flerspråkligheten blant norske barn, til bruk på skoler og bibliotek.

Prosjektet tar utgangspunkt i bildeboka «Ryddetid». Dette er en lettlest og morsom bok som tar opp viktige temaer med et språk barn forstår. Hvem bør rydde hjemme? Kan en mann bade med badedrakt?

At boka er parallellspråklig, kan bidra til en følelse av stolthet blant flerspråklige barn, som sjelden får bruk for morsmålet sitt på skolen. Bruk Ryddetid til å la elevene bli bedre kjent med seg selv og samfunnet rundt dem.

Krysspunkt

Ta med elevene inn i spørsmål og problemstillinger med tospråklige dikt som springbrett. «Krysspunkt» er et leselystprosjekt med utgangspunkt i parallellspråklige diktsamlinger for elever på videregående skole.

Krysspunkt – bringer verden inn i klasserommet!

 

Boksøk for ungdom [Prosjektet oppdateres høsten 2023]

Leselystprosjektet  tar utgangspunkt i bøker fra Boksøk. Målet er å vekke leselysten til elever på videregående og ungdomsskole med forfatterbesøk, høytlesing, dialog og refleksjon. Prosjektet inneholder forslag til tekstutdrag og punkter til refleksjon.

Lærere og elever får tilgang på podkaster og filmer med anbefalinger og samtaler om bøkene. Skolene kan gjennomføre prosjektet alene, eller samarbeide med sitt lokale folkebibliotek.

 

Innsats for andre

Elever med valgfaget "Innsats for andre" leser høyt for eldre som ikke kan lese selv. Ta kontakt hvis du trenger tips til å fylle valgfaget med meningsfylt innhold.